Gyldig fra

Nu får 300.000 virksomheder brev om muligheden for at låne rentefrit

Fra tirsdag den 5. maj er det muligt for virksomheder at søge om et rentefrit lån svarende til den moms, virksomhederne indberettede i marts. Virksomhederne, der kan benytte lånemuligheden, får nu brev fra Skattestyrelsen. Skattestyrelsen forventer, at virksomhederne samlet kan søge om rentefrie lån for 35 mia. kr.

For at styrke danske virksomheders likviditet under coronakrisen kan små og mellemstore virksomheder få et rentefrit lån, der svarer til den moms, de har indberettet i marts.

Ansøgningsperioden løber fra tirsdag den 5. maj og frem til den 15. juni 2020. For at oplyse om muligheden sender Skattestyrelsen breve til de omkring 300.000 virksomheder, der kan være omfattet af lånemuligheden. Brevene sendes til virksomhedernes digitale postkasse fra i dag.

- Mange virksomheder er i denne tid pressede på likviditeten. Lånemuligheden kan derfor være en hjælp til at klare sig gennem krisen. Samlet set skønner vi, at virksomhederne kan låne op til 35 mia. kr., og derfor sender vi nu et brev til virksomhederne for at gøre dem opmærksom på, at de kan få et rentefrit lån, siger Peter Thorgaard, der er underdirektør i Skattestyrelsen.

Ansøgningerne om udbetaling af lånet skal ske gennem virk.dk, men behandles af Skattestyrelsen. Skattestyrelsen forventer, at ansøgningerne er behandlet inden for fem arbejdsdage. Lånet skal tilbagebetales senest den 1. april 2021.

Manglende angivelser kan være en hindring for lån, men kan afhjælpes

Virksomheder, der inden for de seneste tre år har undladt at aflevere en momsangivelse eller en angivelse af afgifter og A-skat, kan ikke umiddelbart få del i lånene. Det kan dog afhjælpes, hvis virksomheden straks indgiver en angivelse for perioden.

- Hvis en virksomhed gerne vil benytte sig af muligheden, men inden for de seneste år ikke har afleveret en angivelse men i stedet fået en såkaldt foreløbig fastsættelse af enten moms, afgifter eller A-skat, skal virksomheden straks indgive en angivelse for perioden. Er man i tvivl om der mangler en angivelse, kan man tjekke det i TastSelv Erhverv, forklarer Peter Thorgaard.

En række virksomheder vil ikke få mulighed for at få del i lånene. Det drejer sig bl.a. om virksomheder, hvor ejeren eller en i virksomhedens ledelse inden for de sidste 10 år er dømt for skatte- eller afgiftssvig. Eller virksomheder, der er under konkurs, tvangsopløsning eller likvidation.

Lånemulighed gælder også for lønsumsafgift

Lånemuligheden gælder også for virksomheder, der har afregnet lønsumsafgift efter den såkaldte metode 4 med frist den 15. april. Det drejer sig fx om tandlæger, fysioterapeuter, ergoterapeuter og vognmænd, herunder taxa.

Læs mere om lånemuligheden og andre hjælpepakker på skat.dk/corona

Skattestyrelsen

Skattestyrelsen blev etableret den 1. juli 2018, da SKAT blev lukket og erstattet af syv nye styrelser. Skattestyrelsens opgave er at sikre, at borgere og virksomheder betaler korrekte skatter og afgifter. Ved omtale, der vedrører perioden efter 1. juli 2018, vil det være faktuelt forkert at omtale Skattestyrelsen som SKAT. Læs mere om de syv nye styrelser på fra1til7.dk.

Yderligere oplysninger: Journalister, tlf.: 7237 0900; borgere og virksomheder, tlf.: 7222 1818