Gyldig fra

Nu tager Skattestyrelsen fat i Airbnb-udlejere

I dag sender Skattestyrelsen breve ud til godt 6.000 borgere, der i 2019 har udlejet deres bolig gennem udlejningsportalen Airbnb.

Skattestyrelsen har i januar 2020 modtaget oplysninger fra Airbnb om de borgere, der har lejet deres bolig ud i sidste halvdel af 2019. Når skattemyndighederne modtager oplysninger om en borger, har styrelsen pligt til at underrette om de oplysninger, den har fået. Derfor sender Skattestyrelsen i dag præcist 6.355 breve ud til de borgere, styrelsen har modtaget oplysninger på.

- Oplysningerne vi får fra Airbnb er uden personnumre, og vi er derfor i gang med at identificere de borgere oplysningerne vedrører, og det har vi foreløbig kunne på de ca. 6.000 borgere, der nu modtager et brev, siger Karoline Klaksvig, underdirektør i Skattestyrelsen.

I dag og de næste par måneder vil borgere, der i perioden 1. juli til 31. december 2019 har lejet deres bolig ud på Airbnb, modtage et brev fra Skattestyrelsen. 

- Det er vigtigt for Skattestyrelsen at have de rigtige oplysninger for at hjælpe borgerne med at betale de korrekte skatter og afgifter, og derfor vil Skattestyrelsen gerne samarbejde med så mange deleøkonomiske virksomheder som muligt, siger Karoline Klaksvig.

For de borgere, der har udlejet deres bolig gennem Airbnb i 2019, er bundfradraget 28.600 kr. for hele årets indtægter. Efter bundfradraget reduceres det resterende beløb med 40 %, for at finde det skattepligtige beløb. Borgeren skal selv oplyse det eventuelt skattepligtige beløb. Det bliver muligt, når Skattestyrelsen åbner for årsopgørelsen 2019 om kort tid, den 9. marts 2020.

Der står mere om reglerne for udlejning af bolig på skat.dk/deleøkonomi.

Skattestyrelsen vil for sidste halvår af 2019 og i 2020 modtage oplysninger om danske borgere, der udlejer deres bolig gennem Airbnb. Fra 2021 vil Skattestyrelsen automatisk via en indberetningsløsning modtage oplysningerne fra Airbnb.

Skattestyrelsen

Skattestyrelsen blev etableret den 1. juli 2018, da SKAT blev lukket og erstattet af syv nye styrelser. Skattestyrelsens opgave er at sikre, at borgere og virksomheder betaler korrekte skatter og afgifter. Ved omtale, der vedrører perioden efter 1. juli 2018, vil det være faktuelt forkert at omtale Skattestyrelsen som SKAT. Læs mere om de syv nye styrelser på fra1til7.dk.

Yderligere oplysninger: Journalister, tlf.: 7237 0900; borgere, tlf.: 7222 1818