Gyldig fra

Nyansatte medarbejdere i Viborg og Skive retter rentefradrag til værdi af 6,8 mio. kr.

En række nye medarbejdere i Viborg og Skive har som første opgave i deres nye job kontrolleret selvstændigt erhvervsdrivendes rentefradrag. Kontrollerne vedrører selvstændige fordelt over hele landet. Ud af de 900 kontroller, der er gennemført, har Skattestyrelsen ændret i 75 pct. af kontrollerne og sendt regninger for 6,8 mio. kr.

I forbindelse med regeringens ambitioner om at styrke skattekontrollen har Skattestyrelsen ansat en lang række nye medarbejdere i både Viborg og Skive. Der er tale om medarbejdere, der typisk ikke tidligere har haft erfaring med skattekontrol. En række af disse medarbejdere har som led i indkøringen i deres nye job deltaget i et projekt, hvor de har kontrolleret, om selvstændigt erhvervsdrivende har fratrukket renteudgifter dobbelt i forbindelse med opgørelse af skatten.

- Vi har ansat mange nye kollegaer, for hvem skattekontrol og processer inden for Skattestyrelsens område er nyt. Det har været vigtigt for os, at de kom godt og hurtigt i gang med deres nye arbejde. Vi har derfor tilrettelagt et forløb, hvor en del af de nye medarbejdere har lært om processer og skattekontrol samtidigt med, at de har tjekket rentefradrag for selvstændigt erhvervsdrivende, forklarer Preben Buchholtz, der er underdirektør i Skattestyrelsen.

De nye medarbejdere har som led i projektet tjekket, at selvstændigt erhvervsdrivende ikke både har fratrukket de samme renteudgifter i virksomheden og privat. Indtil videre har de nye medarbejdere siden august gennemført 900 kontroller af selvstændigt erhvervsdrivende fordelt over hele landet. Af de gennemførte kontroller fandt Skattestyrelsen fejl i 75 pct. af de udvalgte kontroller. I alt er der udskrevet regninger for 6,8 mio. kr. i projektet.

Kontrollerne er gennemført ved, at Skattestyrelsen i første omgang har sammenholdt oplysninger indberettet fra banker, realkreditinstitutter m.v. med de oplysninger, der er angivet i de selvstændiges oplysningsskema. I de situationer, hvor der har været indikationer på at samme renteudgift er fratrukket to gange – dvs. både i virksomheden og hos ejeren – er ejeren blevet bedt om dokumentation for renteudgifterne. Viser kontrollen, at der er renteudgifter, der er fratrukket dobbelt, vil oplysningerne blive rettet og virksomhedsejeren vil modtage en regning. I særligt grove tilfælde kan ejeren risikere en bøde.  

- Vi holder løbende øje med alle typer af fejl, som virksomhederne begår. Og vi sætter bredt ind på alle områder. I den konkrete situation har vi samlet alle sager med en konkret fejltype og brugt dem til at indkøre vores nye kollegaer i deres nye job og skattekontrol mere generelt. Og samtidigt kan de se, at deres arbejde er med til at sikre, at dem der har misforstået reglerne eller forsøgt at snyde, betaler det, de skal i skat, siger Preben Buchholtz.

I takt med at de nye medarbejdere er klar, vil de efter indkøringen bliver overført til mere komplekse projekter.

Yderligere oplysninger: Journalister, tlf.: 7237 0900; Borgere og virksomheder, tlf.: 7222 1818