Gyldig fra

Nye medarbejdere i Fredericia skal styrke Skattestyrelsens indsats mod international skatteunddragelse og hvidvask

Skattestyrelsen styrker indsatsen mod international skatteunddragelse og hvidvask med ny enhed i Fredericia. Til enheden er der lige nu slået 14 stillinger op

Som led i regeringens plan om at styrke skattekontrollen har Skattestyrelsen oprettet en ny hvidvaskenhed til det kommende i skattecenter i Fredericia. Den nye enhed får til hovedopgave at analysere udvikling og tendenser inden for den del af hvidvaskopgaven, der omhandler skatte- og afgiftsunddragelse, samt i øvrigt bidrage til kontrolindsatsen der følger af hvidvaskefterretninger modtaget fra Hvidvasksekretariatet under SØIK. Enheden skal desuden indgå i og bidrage til et endnu tættere samarbejde med andre myndigheder på hvidvaskområdet.

- Den nye enhed i Fredericia får en vigtig rolle i forhold til at styrke samarbejdet med andre myndigheder og vores fælles indsats mod hvidvask og terrorfinansiering. En del af opgaven bliver desuden at foretage avanceret dataanalyse, så vi kan målrette vores kontrolindsats i endnu højere grad end tidligere, siger underdirektør i Skattestyrelsen, Kim Tolstrup.

Den nye enhed i Fredericia, som åbner i oktober 2020, er en del af et samlet hvidvaskcenter i Skattestyrelsen, som ud over enheden i Fredericia tæller to enheder i Hjørring. Med det nye hvidvaskcenter styrkes Skattestyrelsens indsats mod økonomisk kriminalitet, hvidvask og terrorfinansiering. Hvidvaskcentret er en del af regeringens plan om styrket skattekontrol.

14 nye medarbejdere søges i Fredericia
Skattestyrelsen søger i øjeblikket 14 nye medarbejdere til enheden i Fredericia. Da der er tale om mange forskellige opgaver, der skal løses, er der behov en bred vifte af faglige kompetencer, der både tæller regnskab, jura, intern uddannelse og dataanalyse.

- Vores nye enhed kommer til at håndtere mange slags opgaver, og derfor er det også mange forskellige fagligheder, vi lige nu søger efter. Det er typisk folk med regnskabsmæssig, juridisk eller dataanalytisk baggrund, der er brug for. Men skulle det ske, at en ellers god kandidat ikke opfylder alle krav, så står vi klar til at oplære og uddanne, så vi selv former det helt rigtige team, siger Kim Tolstrup.

I første omgang skal der rekrutteres 14 nye medarbejdere til enheden. De nye medarbejdere skal arbejde tæt sammen med to tilkoblede kontrolenheder i Hjørring. I alt vil de tre enheder beskæftige godt 53 medarbejdere.

Skattestyrelsens indsats mod hvidvask er en del af et samlet, godt fælles myndighedssamarbejde med bl.a. SØIK, PET, Finanstilsynet og Erhvervsstyrelsen mod hvidvask og finansiering af terrorisme, der udspringer af hvidvaskloven. Indsatsen er forankret i afdelingen Særlig Kontrol, International Skatteunddragelse og Hvidvask.

Der vil løbende komme flere stillingsopslag om yderligere stillinger i Fredericia.

Stillingerne kan ses her. Ansøgningsfristen er 30. august 2020.

Læs mere om Skattestyrelsens stillinger i forbindelse med Styrket Skattekontrol.

Skattestyrelsen
Skattestyrelsen blev etableret den 1. juli 2018, da SKAT blev lukket og erstattet af syv nye styrelser. Skattestyrelsens opgave er at sikre, at borgere og virksomheder betaler korrekte skatter og afgifter. Ved omtale, der vedrører perioden efter 1. juli 2018, vil det være faktuelt forkert at omtale Skattestyrelsen som SKAT.