Gyldig fra

Nyt digitalt kontrolværktøj skal bremse fejl i årsopgørelsen

I forbindelse med årsopgørelsen 2018 tager Skattestyrelsen for første gang et nyt digitalt kontrolværktøj i brug, der baserer sig på maskinlæring. Værktøjet hjælper med at identificere borgere med atypisk adfærd og bremse uberettigede udbetalinger af overskydende skat.

Når der bliver åbnet for 4,6 millioner årsopgørelser den 11. marts, benytter Skattestyrelsen for første gang et kontrolværktøj, som baserer sig på såkaldt maskinlæring. Det nye kontrolværktøj skal sikre, at fejl eller forsøg på snyd bliver stoppet, inden der udbetales overskydende skat.

Der er tale om en model, der ved hjælp af avanceret analyse, også kendt som maskinlæring, er i stand til dagligt at gennemgå borgernes indtastninger i årsopgørelsen i TastSelv på skat.dk. Ud fra en række forudbestemte mønstre og kriterier identificerer modellen atypisk adfærd. Den fanger eksempelvis, hvis en borger pludselig indberetter store fradrag på aktier eller andet, der ikke svarer til borgerens øvrige skatteprofil.

- Igen i år styrker vi kontrollen ved fordøren, altså inden pengene udbetales. Det er altid lettere, end at skulle have dem retur igen. Den nye model kan overskue enorme datamængder og er i stand til løbende at gennemgå de årsopgørelser, der dannes. Dermed får vi et nyt værktøj til at identificere de årsopgørelser, der skal have et ekstra manuelt tjek - uanset om det drejer sig om simple fejl eller forsøg på snyd, siger underdirektør i Skattestyrelsen Karoline Klaksvig.

Det nye kontrolredskab leverer oplysninger, der giver Skattestyrelsen mulighed for målrettet at udsøge årsopgørelser til en manuel gennemgang, hvor der kunne være tegn på fejl eller snyd. Redskabet er en tilføjelse til de allerede eksisterende såkaldte digitale stopklodser, som forhindrer borgerne i at indtaste fradrag, der ikke er logiske. Hvor de digitale stopklodser stopper de borgere, der er ved at indtaste forkert, opfanger det digitale kontrolværktøj i stedet mønstre og atypisk adfærd, Skattestyrelsen skal være opmærksom på.

Fremtidens skattekontrol
Ud af de 4,6 millioner årsopgørelser, er det alene 15% - eller ca. 700.000 borgere - der har ændringer til årsopgørelsen. Det er hos disse 15%, det nye kontrolværktøj kan hjælpe med til at finde frem til årsopgørelser, hvor atypisk adfærd kan være en indikation på fejl eller forsøg på snyd. Når årsopgørelserne er blevet tjekket, udbetales evt. overskydende skat efter 12 dage.

- Med det nye kontrolværktøj er første skridt mod fremtidens digitale skattekontrol taget. Ud fra de erfaringer, vi gør os i år, vil vi udvikle og tilpasse værktøjet, så den bliver endnu mere effektiv de kommende år. Jeg er sikker på, at den bliver et vigtigt redskab i fremtidens kontrol, siger Karoline Klaksvig.

Det er Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, der har udviklet det nye digitale kontrolværktøj. Udviklings- og Forenklingsstyrelsen vil ud fra de opsamlede erfaringer videreudvikle og optimere modellen, så den bliver stærkere og mere målrettet i fremtiden.

Skattestyrelsen og Udviklings- og Forenklingsstyrelsen
Skattestyrelsen og Udviklings- og Forenklingsstyrelsen blev etableret den 1. juli 2018, da SKAT blev erstattet af syv nye styrelser. Skattestyrelsens opgave er at sikre, at borgere og virksomheder betaler korrekte skatter og afgifter.

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen udvikler i samarbejde med Skatteministeriets øvrige styrelser en fremtidsparat og sikker digital forvaltning.

Læs mere om de syv nye styrelser på fra1til7.dk

Yderligere oplysninger: Journalister, tlf.: 7237 0900; Borgere og virksomheder, tlf.: 7222 1818