Gyldig fra

Nyt digitalt system letter virksomheders afregning af moms i EU

En ny momsordning gør det lettere for virksomheder at sælge varer til private i EU. Moms One Stop Shop er et frivilligt system, der gør, at virksomheder kan slippe for at momsregistrere sig i alle EU-lande, som virksomheden sælger til.

Fra 1. juli 2021 er momsreglerne ved salg til private i EU ændret. De nye regler betyder, at virksomheder i EU både skal angive og afregne moms i det medlemsland, hvor forbrugeren bor, hvis virksomhedens samlede salg til private i EU overstiger 75.000 kr. En frivillig ordning – Moms One Stop Shop - gør det fremover lettere for virksomheder, der sælger til udlandet, at afregne moms til lande i EU.

- De nye regler betyder, at virksomheder både skal være momsregistreret og indbetale moms i alle de lande, de sælger til. Men hvis virksomheden er tilmeldt Moms One Stop Shop, kan den nøjes med at være momsregistreret i Danmark og indbetale momsen her i Danmark. Så sørger vi for, at momsen fordeles til de lande, der har krav på det, siger Jørgen Wissing Jensen, underdirektør i Skattestyrelsen.

I alt er der allerede nu tilmeldt ca. 42.000 virksomheder til Moms One Stop Shop i EU. Heraf er der i Danmark tilmeldt godt 1.000 virksomheder på tværs af brancher.

- Mange virksomheder har tilmeldt sig Moms One Stop Shop, fordi ordningen skaber administrative lettelser i hverdagen for især små virksomheder. Den feedback vi løbende har fået er også rigtig god, og derfor kan jeg kun opfordre virksomheder, der endnu ikke kender ordningen, til at tilmelde sig den, siger Jørgen Wissing Jensen.

Virksomheder har siden 1. april i år frivilligt kunne tilmelde sig Moms One Stop Shop og kan fortsat gøre det på skat.dk

Læs mere om Moms One Stop Shop

Yderligere oplysninger: Journalister, tlf.: 7237 0900; Borgere og virksomheder, tlf.: 7222 1818