Gyldig fra

Nyt skattecenter i Viborg rekrutterer nu til nyoprettet enhed, der skal beskæftige sig med udbytterefusion

Skattestyrelsen etablerer nu en enhed, der skal medvirke til at løfte indsatsen på et vigtigt skatteområde, der blandt andet nyder stor offentlig bevågenhed. Rekrutteringen af 20 medarbejdere til den nye udbytterefusionsenhed er netop gået i gang.

Opstarten og organiseringen af de enkelte enheder, opgaver og miljøet i det nye skattecenter på Brovej i Viborg er ved at tage form, og nu er rekrutteringen af 20 nye medarbejdere til en nyoprettet enhed netop gået i gang. De nye medarbejderes primære ansvarsområde bliver kontrol af såkaldte refusionsanmodninger typisk fra udlandet, hvor medarbejderne i det daglige skal kontrollere, at betingelserne for refusion af udbytteskat er opfyldt.

Skattestyrelsen har oprettet det nye skattecenter i Viborg, som led i regeringens ønske om at styrke skattekontrollen, og underdirektør i styrelsen Rasmus Winther Borup forklarer, at den nye enhed bliver et vigtigt led i en skattefagligt interessant kontrolindsats:

- Udbytteområdet er jo et område, som i offentligheden har været meget i vælten de seneste år, og det er et område, hvor vi i Skattestyrelsen har oprustet markant. De 20 sagsbehandlere, som vi nu er gået i gang med at annoncere efter til skattecenteret i Viborg, vil komme til at beskæftige sig indgående med den finansielle verden og udenlandske selskabs- og fondskonstruktioner og de vil medvirke aktivt til at sikre, at indeholdt udbytteskat bliver tilbagebetalt korrekt, siger han.   

Gerne kandidater med sagsbehandlerfaring  

De 20 nye medarbejdere vil blandt andet blive kolleger med ca. 105 andre medarbejdere i Skattestyrelsen, som også beskæftiger sig med udbytteområdet. Størstedelen er lokaliseret i Aarhus og en mindre del i Høje-Taastrup.

- Vi glæder os meget til at få yderligere 20 kolleger med om bord i Viborg, som i det daglige vil kunne sparre fagligt med såvel erfarne som nye kolleger på udbytteområdet, siger Rasmus Winther Borup og nævner, at kandidaterne til de nye stillinger meget gerne må have sagsbehandlererfaring fra det offentlige og være uddannede for eksempel som finansøkonomer, professionsbachelorer i skat eller kontorassistenter med erfaring inden for kontrol og sagshandling i det offentlige eller den finansielle sektor. Ligesom kendskab til det finansielle område, værdipapirer eller skatteområdet vil være en fordel.

- Det vigtigste er dog, at de kommende kandidater til stillingerne har evnerne til at opbygge de faglige kompetencer, der kræves, siger Rasmus Winther Borup.

Se stillingsopslag

Det nye skattecenter i Viborg er oprettet med afsæt i en aftale, som i starten af året blev indgået af alle Folketingets partier om en styrkelse af skattekontrollen. Som led i aftalen tilføres i år i alt 250 nye medarbejdere til kontrolområdet.

Læs mere om aftale om styrket skattekontrol – etape 2

Skattestyrelsen

Skattestyrelsen blev etableret den 1. juli 2018, da SKAT blev lukket og erstattet af syv nye styrelser. Skattestyrelsens opgave er at sikre, at borgere og virksomheder betaler korrekte skatter og afgifter. Ved omtale, der vedrører perioden efter 1. juli 2018, vil det være faktuelt forkert at omtale Skattestyrelsen som SKAT.


Yderligere oplysninger: Journalister, tlf.: 7237 0900; Borgere og virksomheder, tlf.: 7222 1818