Gyldig fra

Nyt værktøj styrker kontrollen med årsopgørelsen

Da årsopgørelsen 2018 blev præsenteret i marts, lancerede Skattestyrelsen et nyt digitalt kontrolværktøj. Værktøjet bremser atypiske årsopgørelser, hvor borgeren selv har været inde og rette i oplysningerne, inden den overskydende skat udbetales.

 

I forbindelse med årsopgørelsen for 2018 åbnede den 11. marts 2019, tog Skattestyrelsen for første gang et nyt digitalt kontrolværktøj i brug til at gennemgå de årsopgørelser, hvor borgerne selv indberetter ændringer. Værktøjet er seneste skud på stammen af Skattestyrelsens digitale værn, som er udviklet for at styrke kontrollen, inden en evt. overskydende skat udbetales. Værktøjet er et blandt flere digitale kontrolværktøjer, som Skattestyrelsen benytter til årsopgørelsen.

Frem til den 30. april 2019 har gennemgangen resulteret i, at flere end 700 borgeres årsopgørelser er udtaget til manuel kontrol, fordi de ændringer, borgeren har lavet, stikker så meget ud, at de kræver et ekstra tjek før den overskydende skat udbetales.

- Vi arbejder hele tiden på at udvikle og forbedre vores værn mod skattesnyd. Vi gør nettet mere finmasket, om du vil. Målet er at gøre det let for de mange og svært for de få. Til det har vi nu endnu mere hjælp at hente i vores digitale værktøjskasse, og i år er det første gang, vi anvender det her nye digitale kontrolværktøj. For mig er det vigtigste ikke, hvor mange vi får stoppet – men om at stoppe de rigtige, siger underdirektør i Skattestyrelsen Karoline Klaksvig, der er ansvarlig for årsopgørelsen.  

Værktøjet der tjekker samtlige indtastninger

Det nye kontrolværktøj gennemgår hver dag året rundt samtlige indtastninger, der foretages, og reagerer, når indtastede oplysninger er atypiske i forhold til, hvad man generelt kan forvente.

I den kommende tid vil Skattestyrelsen analysere de enkelte sager og undersøge, om oplysningerne er korrekte. Dette vil oftest ske i dialog med borgeren, der vil blive bedt om dokumentation for det indtastede. Viser gennemgangen, at der bevidst er indtastet forkert information, risikerer borgeren restskat og eventuelt en bøde på op til to gange det unddragne beløb. 

- Jeg kan af hensyn til vores kontrolarbejde ikke sige, hvorfor de pågældende er udtaget. Men vi kan konstatere, at noget i de indtastede oplysninger har fået vores kontrolværktøj til at reagere. Derfor giver vi nu de berørte borgere et manuelt tjek for at være sikre på, at de indtastede oplysninger også stemmer overens med virkeligheden, siger Karoline Klaksvig.

Fakta om digital kontrol med årsopgørelsen

  • Det danske personskattesystem er blandt verdens mest digitaliserede. Størsteparten af de oplysninger, årsopgørelsen består af, modtager Skattestyrelsen direkte fra bl.a. banker og arbejdsgivere. De oplysninger kan kun rettes, hvis borgerne tager kontakt til Skattestyrelsen eller den part, der har indberettet dem, fx arbejdsgiveren.
  • I forbindelse med årsopgørelsen for 2016 indførte Skattestyrelsen en række digitale stopklodser, der forhindrer ulogiske indtastninger. Det kan fx være, hvis en borger forsøger at indberette et befordringsfradrag, selvom vedkommende ikke er i arbejde. 
  • De digitale kontrolværktøjer er over de seneste år blevet udviklet som et tillæg til de manuelle kontroller, hvor Skattestyrelsen hvert år foretager en række andre kontroller mod udvalgte områder, vurderet efter væsentlighed og risiko.
  • Alle kontrolværktøjerne justeres og forbedres i løbet af året ud fra de oplysninger og tendenser, Skattestyrelsen ser i kontrolarbejdet.

Skattestyrelsen

Skattestyrelsen blev etableret den 1. juli 2018, da SKAT blev lukket og erstattet af syv nye styrelser. Skattestyrelsens opgave er at sikre, at borgere og virksomheder betaler korrekte skatter og afgifter. Ved omtale, der vedrører perioden efter 1. juli 2018, vil det være faktuelt forkert at omtale Skattestyrelsen som SKAT. Læs mere om de syv nye styrelser på fra1til7.dk.

Yderligere oplysninger: Journalister, tlf.: 7237 0900; borgere, tlf.: 7222 1818