Gyldig fra

Overskydende skat falder - især for borgere i alderen 30-49 år

Danskerne er generelt blevet bedre til at betale den korrekte skat i løbet af året. Det gælder især for aldersgruppen 30-49 år, der har reduceret deres overskydende skat med 40 pct. gennem de sidste 10 år.

Mange danskere er blevet mødt af enten røde eller grønne tal, der viser, om borgeren skal betale restskat eller have overskydende skat tilbage i forbindelse med årsopgørelsen for 2019, der netop er offentliggjort.

- Når man skal have penge tilbage i skat, er det et udtryk for, at man har betalt for meget i skat i løbet af året. Vi arbejder derfor løbende på, at danskerne betaler den korrekte skat, og vi kan se, at det arbejde bærer frugt. Over de sidste 10 år har danskerne reduceret deres overskydende skatter med samlet set 4,3 mia. kr., siger underdirektør i Skattestyrelsen, Karoline Klaksvig.

De overskydende skatter falder for alle aldersgrupper, men det er især borgere i alderen 30-49 år, der står for det største fald. Deres overskydende skat er samlet set faldet med 40 procent fra 2009 til 2018. Aldersgruppen har i perioden i gennemsnit reduceret deres gennemsnitlige overskydende skat med 4.100 kr.

- Når danskerne er blevet bedre til at ramme plet med skatten, er det bl.a., fordi vi løbende følger borgerne og gør dem opmærksom, hvis vi ser, at deres forskudsopgørelser ikke svarer til de oplysninger, vi løbende får. Men vi ved ikke alt, så det er stadig vigtigt, at man selv tjekker, at oplysningerne i forskudsopgørelsen er korrekte, hvis man vil undgå enten en stor restskat eller overskydende skat, siger Karoline Klaksvig.

Læs mere: Borgere i alderen 30-49 år har reduceret deres overskydende skat med 40 pct.

4,6 millioner danskere kan tjekke årsopgørelsen i TastSelv på skat.dk.

Læs mere om årsopgørelsens vigtigste indtægter og fradrag

Se også: Bag om årsopgørelsen - fakta og tal

Skattestyrelsen

Skattestyrelsen blev etableret den 1. juli 2018, da SKAT blev lukket og erstattet af syv nye styrelser. Skattestyrelsens opgave er at sikre, at borgere og virksomheder betaler korrekte skatter og afgifter. Ved omtale, der vedrører perioden efter 1. juli 2018, vil det være faktuelt forkert at omtale Skattestyrelsen som SKAT. Læs mere om de syv nye styrelser på fra1til7.dk.

Yderligere oplysninger: Journalister, tlf.: 7237 0900; borgere, tlf.: 7222 1818