Gyldig fra

Overskydende skat på 19,5 mia. kr. på vej til danskerne i dag

Skattestyrelsen udbetaler fra i dag overskydende skat til danskerne for 2020. I gennemsnit udgør den overskydende skat 5.422 kr. for de 3,6 mio. danskere, der har betalt for meget skat. Borgerne i Region Hovedstaden har i gennemsnit den største overskydende skat.

Skattestyrelsen starter i dag med at udbetale overskydende skat til de danskere, der har betalt for meget i skat i 2020. Den overskydende skat udgør i alt 19,5 mia. kr. for 3,6 mio. borgere, hvilket svarer til et gennemsnit på 5.422 kr. For hovedparten af borgerne vil pengene stå på deres NemKonto allerede i dag.

- For mange er det en god dag, når de får udbetalt overskydende skat. Men det er værd at huske på, at det er et tegn på, at man har betalt for meget i skat i løbet af 2020. Derfor er det en god ide at benytte anledningen til at tjekke, om forskudsopgørelsen for 2021 stemmer, så man ikke kommer til at betale enten for meget eller lidt i skat i år, siger Karoline Klaksvig, der er underdirektør i Skattestyrelsen.

Ser man på de enkelte regioner, får borgerne i Region Hovedstaden i gennemsnit mest udbetalt med 5.742 kr. Borgerne i Region Sjælland får i gennemsnit mindst udbetalt med 5.059 kr.

Mens 3,6 mio. borgere ind til videre er blevet mødt af et grønt tal i årsopgørelsen, er godt 900.000 borgere blevet mødt af et rødt tal og dermed en restskat. Restskatten udgør på nuværende tidspunkt 7,1 mia. kr. – eller gennemsnitligt 7.744 kr. Den samlede overskydende skat og restskat til danskerne vil løbende ændre sig, idet fristen for at ændre årsopgørelsen først udløber 1. maj.

Ingen penge på kontoen kan skyldes gæld eller manglende oplysninger

For borgere, hvor de enten selv eller ægtefællen har gæld til det offentlige, vil den overskydende skat i første omgang blive brugt som afdrag på gælden, inden en evt. rest vil blive udbetalt.

Derudover vil visse borgere opleve, at deres overskydende skat tilbageholdes. Det sker enten ved større overskydende skatter, som skal gennemgås en ekstra gang inden en udbetaling, eller fordi Skattestyrelsen vurderer, at borgeren mangler at give oplysninger til årsopgørelsen.

Det fremgår af årsopgørelsen, hvorfor man ikke får den overskydende skat udbetalt.

Årsopgørelsen kan rettes endnu

4,6 millioner borgere har siden den 12. marts 2021 kunnet se deres årsopgørelse for 2020 i TastSelv på skat.dk. Selv om mange ikke behøver at foretage sig noget, er det stadig vigtigt at tjekke, at oplysningerne stemmer.

- Uanset om man har fået en overskydende skat eller en restskat, kan man stadig nå at kontrollere, om alle oplysninger i årsopgørelsen er korrekte. Og i år er det særlig vigtigt, at man er opmærksom på befordringsfradraget. Corona-krisen har betydet, at mange har arbejdet mere hjemmefra, end de plejer og derfor ikke automatisk får fortrykt et befordringsfradrag på årsopgørelsen, siger Karoline Klaksvig.

Udbetalingerne af overskydende skat sker på baggrund af ændringer og tilføjelser til årsopgørelsen, som er oplyst til og med den 31. marts. Ændrer en borger efterfølgende i årsopgørelsen via TastSelv, kan man med det samme se sin nye årsopgørelse. Det fremgår også af årsopgørelsen, hvornår en evt. overskydende skat vil blive udbetalt.

Se faktaark om overskydende skat for 2020

Se overskydende skatter i de enkelte regioner og kommuner

Se også: Bag om årsopgørelsen – fakta og tal

Skattestyrelsen

Skattestyrelsen blev etableret den 1. juli 2018, da SKAT blev lukket og erstattet af syv nye styrelser. Skattestyrelsens opgave er at sikre, at borgere og virksomheder betaler korrekte skatter og afgifter. Ved omtale, der vedrører perioden efter 1. juli 2018, vil det være faktuelt forkert at omtale Skattestyrelsen som SKAT.

Yderligere oplysninger: Journalister, tlf.: 7237 0900; Borgere, tlf.: 7222 1818