Gyldig fra

På ti år har Money Transfer-indsatser udløst skatteregninger for 2,1 mia. kr.

Kontrolarbejde med afsæt i data om borgere og virksomheders internationale pengeoverførsler har resulteret i, at Skattestyrelsen har udsendt regninger for mere end 2 mia. kr. Skatterådet har netop givet tilladelse til, at Skattestyrelsen for fjerde gang kræver betalingsoplysninger fra bankerne.

De såkaldte Money Transfer-indsatser sikrer Skattestyrelsen viden om nye tendenser inden for bl.a. deleøkonomi, aktieprogrammer og kryptovaluta – samtidig har oplysninger om danskeres internationale betalingsstrømme afsløret, at groft skattesvig ikke altid foregår i traditionelle skattelylande, men også i lande, der normalt ikke forbindes med skattely.

I perioden fra 2009 til og med 2019 har gennemgangen af borgere og virksomheders udenlandske betalingsoplysninger ført til, at Skattestyrelsen har udsendt skatteregninger for knapt 2,1 mia. kr.

I 2009 fik det daværende SKAT Skatterådets tilladelse til at bede bl.a. 22 pengeinstitutter udlevere oplysninger om pengeoverførsler fra udlandet. Sidenhen fik SKAT både i 2013 og 2016 yderligere oplysninger, og for nylig fik Skattestyrelsen for fjerde gang Skatterådets tilladelse til at pålægge 15 banker og pengeinstitutter at udlevere data om kundernes internationale betalingstransaktioner. Denne gang har Skattestyrelsen fået tilladelse til at kræve betalingsoplysninger udleveret fra 2017 til 2019.

- Data fra bankerne styrker klart vores muligheder for at kortlægge globale skatteyderes færden, og de forandringer, som denne gruppe mennesker konstant gennemgår. Derfor er jeg selvfølgelig også meget tilfreds med, at vi igen har fået lov til at få internationale betalingsoplysninger fra bankerne, siger Kim Tolstrup, der er underdirektør i Skattestyrelsen med ansvar for bekæmpelse af international skatteunddragelse.

I forbindelse med de tre hidtidige indsatser er der samlet set blevet behandlet ca. 8.300 kontrolsager vedrørende borgere og virksomheders pengeoverførsler til og fra udlandet, der samlet har medført skatteregninger for ca. 2,1 mia. kr.

Siden 2009 er Skattestyrelsens træfprocenter i indsatserne steget fra 27 pct. til 75 pct., som var  træfprocenten ved den seneste indsats.

- Nu kigger vi ind i den fjerde sending data, og jeg forudser, at det endnu engang vil føre til store skattemæssige reguleringer for en række borgere og virksomheder. Det siger al erfaring mig. Derfor vil jeg opfordre til, at man tager kontakt til os, hvis man har behov for viden om, hvordan man skal forholde sig, hvis man har økonomiske aktiviteter i udlandet, siger Kim Tolstrup.

Den nye indsats baseret på bankernes oplysninger om pengeoverførsler ventes afsluttet i 2023.

Læs mere om Money Transfer-indsatserne

Skattestyrelsen

Skattestyrelsen blev etableret den 1. juli 2018, da SKAT blev lukket og erstattet af syv nye styrelser. Skattestyrelsens opgave er at sikre, at borgere og virksomheder betaler korrekte skatter og afgifter. Ved omtale, der vedrører perioden efter 1. juli 2018, vil det være faktuelt forkert at omtale Skattestyrelsen som SKAT. Læs mere om de syv nye styrelser på fra1til7.dk.

Yderligere oplysninger: Journalister, tlf.: 7237 0900; borgere og virksomheder, tlf.: 7222 1818