Gyldig fra

Panama Papers: Skattestyrelsen anlægger erstatningskrav i skattely-sager

Skattestyrelsen har anlagt 34 erstatningssager mod danske ledelsesmedlemmer bag en række selskaber, som er blevet afsløret i skattesvig i forbindelse med de såkaldte Panama Papers.

I september 2016 fik Skattestyrelsen tilladelse til at købe lækkede data om danskere, som optrådte i de såkaldte Panama Papers. I alt modtog Skattestyrelsen navne på 494 fysiske og juridiske personer, fordelt med ejerskab over 317 off-shore selskaber.

Skattestyrelsen har ind til videre afgjort 155 sager med samlede reguleringer af den skattepligtige indkomst på 740 mio. kr. Det svarer til, at der er sendt efterregulering i skattebetalingen i de afgjorte sager for 315 mio. kr. En række sager er stadig under behandling.

Nogle af sagerne drejer sig om personer, der har skjult skattepligtige beløb i skattely. I andre tilfælde er der tale om selskaber, der har unddraget at betale selskabsskat i Danmark. I disse sager har Skattestyrelsen tage skridt til at sagsøge ledelsesmedlemmer med henblik på erstatning for den skat, der ikke er betalt. Der er ind til videre anlagt i alt 34 erstatningssager.

- Nogle af selskaberne har ikke penge til at betale de skatter, som vi mener, at de har undladt at betale. Eksempelvis fordi de er blevet tømt for værdier. Derfor har vi anlagt erstatningssager over for selskabernes danske ledelsesmedlemmer. Dels for at få den manglende skat betalt, dels for at sende et signal om, at hvis man sidder på ledelsesgangen for selskaber med kreative selskabskonstruktioner med offshore selskaber i skattely, så har man også et medansvar for det, der foregår, siger Steen Bechmann Jacobsen, der er fagdirektør for Særlig Kontrol i Skattestyrelsen.

Skattestyrelsen har anlagt sagerne, idet hverken ledelse eller aktionærer i selskaberne har angivet formueoplysninger til Danmark, ligesom der løbende er sket udbetalinger eller overførsler af midler til aktionærerne uden, at dette er skattemæssigt angivet.

- Vi har ind til videre anlagt sager over for de danske ledelsesmedlemmer i lidt over 30 selskaber. Vi vurderer løbende, om flere kan stævnes. Et aktuelt bud er, at i størrelsesordenen 50 yderligere søgsmål kan være på vej, siger Steen Bechmann Jacobsen.

Skattestyrelsen 
Skattestyrelsen blev etableret den 1. juli 2018, da SKAT blev lukket og erstattet af syv nye styrelser. Skattestyrelsens opgave er at sikre, at borgere og virksomheder betaler korrekte skatter og afgifter. Ved omtale, der vedrører perioden efter 1. juli 2018, vil det være faktuelt forkert at omtale Skattestyrelsen som SKAT. Læs mere om de syv nye styrelser på fra1til7.dk

Yderligere oplysninger: Journalister, tlf.: 7237 0900; Borgere og virksomheder, tlf.: 7222 1818