Gyldig fra

Problemer med social dumping i fem ud af syv virksomheder i Herning og Ikast

Skattestyrelsen har tirsdag i denne uge besøgt syv virksomheder i Herning og Ikast. I fem af virksomhederne er der indikationer på social dumping. De fem virksomheder kan derfor se frem til yderligere kontrol.

Skattestyrelsen, Arbejdstilsynet og politiet har tirsdag i denne uge gennemført årets femte landsdækkende social dumping-kontrolaktion. På landsplan fik i alt 58 virksomheder besøg af myndighederne. I Herning og Ikast besøgte Skattestyrelsen syv virksomheder. Heraf kan fem se frem til yderligere kontrol, da Skattestyrelsen konstaterede indikationer på, at der ikke blev afregnet korrekt skat og moms. På landsplan følger Skattestyrelsen op med yderligere kontrol over for 44 virksomheder, svarende til 76 pct. af de besøgte virksomheder.

Skattestyrelsen har som led i aktionen fokus på, at der afregnes korrekt skat og moms til Danmark af det arbejde, der udføres af især udenlandske medarbejdere og virksomheder. Indsatsen skal medvirke til at forebygge unfair konkurrence.

- De syv virksomheder, vi besøgte i Herning og Ikast, er beskæftiget i byggebranchen. Virksomhederne er udvalgt til kontrol på baggrund af de oplysninger, vi allerede havde om dem. Oplysningerne indikerede, at der kunne være udfordringer med social dumping, forklarer Ernst O. Nielsen, der er funktionsleder i Skattestyrelsen.

Skattestyrelsen talte i tirsdags med i alt 224 medarbejdere på landsplan, hvoraf de 191 var udenlandske. Alene i Herning og Ikast talte Skattestyrelsen med 58 medarbejdere, hvoraf 55 var udenlandske.

- Problemerne, vi stødte på i Herning og Ikast, adskiller sig ikke fra, hvad vi oplever andre steder. Bl.a. fandt vi fem steder udenlandske underentreprenører, som vi umiddelbart mener bør beskattes efter arbejdsudlejereglerne eller som lønmodtagere, da deres arbejdsforhold mere havde karakter af arbejdsudleje eller ansættelsesforhold. Vi sikrer her, at den danske hvervgiver løbende indeholder skat af lønnen til de udenlandske medarbejdere, forklarer Ernst O. Nielsen.

De tre myndigheder forventer i løbet af 2022 at gennemføre otte landsdækkende aktioner samt 40 regionale aktioner.

Yderligere oplysninger: Journalister, tlf.: 7237 0900; Borgere og virksomheder, tlf.: 7222 1818

Den fælles myndighedsindsats mod social dumping

Arbejdstilsynet, Skattestyrelsen og politiet har siden 2012 samarbejdet i en fælles myndighedsindsats. Indsatsens formål er at bekæmpe social dumping og sikre, at arbejde i Danmark foregår på ordentlige vilkår og efter danske regler.

Myndighedsindsatsen indebærer, at Arbejdstilsynet, Skattestyrelsen og politiet hvert år gennemfører landsdækkende og regionale fællesaktioner på steder med mistanke om social dumping og brug af illegal arbejdskraft i relevante brancher, fx på byggepladser, landbrug, gartnerier, rengøring og restauranter.

Skattestyrelsen har i 2021 gennemført 2.913 kontroller og i samme periode sendt regninger for 314 mio. kr.

Læs mere om Skattestyrelsen indsats mod social dumping