Gyldig fra

Problemer med social dumping i ni ud af ti kontrollerede virksomheder i Aarhus

Skattestyrelsen har tirsdag i denne uge besøgt ti virksomheder i Aarhus. I ni af virksomhederne er der indikationer på social dumping. De ni virksomheder kan derfor se frem til yderligere kontrol.

Skattestyrelsen, Arbejdstilsynet og politiet har tirsdag i denne uge gennemført årets femte landsdækkende social dumping-kontrol. På landsplan fik i alt 58 virksomheder besøg af myndighederne. I Aarhus besøgte Skattestyrelsen ti virksomheder. Heraf kan ni se frem til yderligere kontrol, da Skattestyrelsen konstaterede indikationer på at der ikke blev afregnet korrekt skat og moms. På landsplan følger Skattestyrelsen op med yderligere kontrol over for 44 virksomheder, svarende til 76 pct. af de besøgte virksomheder.

Skattestyrelsen har som led i aktionerne fokus på, at der afregnes korrekt skat og moms til Danmark af det arbejde, der udføres af især udenlandske medarbejdere og virksomheder. Kontrollerne kommer derved også til at forebygge den unfair konkurrence, det medfører, når skatte- og momsregler ikke følges.

- Problemerne, vi stødte på i Aarhus, adskiller sig ikke fra, hvad vi oplever andre steder. Bl.a. fandt vi seks steder udenlandske underentreprenører, som vi umiddelbart mener bør beskattes efter arbejdsudlejereglerne, da deres arbejdsforhold mere havde karakter af arbejdsudleje. Vi sikrer her, at den danske hvervgiver løbende indeholder skat af lønnen til de udenlandske medarbejdere, forklarer Ernst O. Nielsen, der er funktionsleder i Skattestyrelsen.

Skattestyrelsen talte i tirsdags med i alt 224 medarbejdere på landsplan, hvoraf de 191 var udenlandske. Alene i Aarhus talte Skattestyrelsen med 29 medarbejdere, hvoraf 18 var udenlandske. De ti virksomheder, der blev besøgt i Aarhus, er hovedsageligt beskæftiget i byggebranchen.

- På byggepladserne kunne vi konstatere, at tre af virksomhederne ikke havde opsat de lovpligtige skilte, hvor det fremgår, hvem der udfører arbejdet. Hvis disse skilte mangler, kan virksomheden risikere en bøde på 5.000 kr., forklarer Ernst O. Nielsen.

De tre myndigheder forventer i løbet af 2022 at gennemføre otte landsdækkende aktioner samt 40 regionale aktioner.

Yderligere oplysninger: Journalister, tlf.: 7237 0900; Borgere og virksomheder, tlf.: 7222 1818

Den fælles myndighedsindsats mod social dumping

Arbejdstilsynet, Skattestyrelsen og politiet har siden 2012 samarbejdet i en fælles myndighedsindsats. Indsatsens formål er at bekæmpe social dumping og sikre, at arbejde i Danmark foregår på ordentlige vilkår og efter danske regler.

Myndighedsindsatsen indebærer, at Arbejdstilsynet, Skattestyrelsen og politiet hvert år gennemfører landsdækkende og regionale fællesaktioner på steder med mistanke om social dumping og brug af illegal arbejdskraft i relevante brancher, fx på byggepladser, landbrug, gartnerier, rengøring og restauranter.

Skattestyrelsen har i 2021 gennemført 2.913 kontroller og i samme periode sendt regninger for 314 mio. kr.

Læs mere om Skattestyrelsen indsats mod social dumping