Gyldig fra

Selskaber har betalt 66 mia. kr. til statskassen i 2020

Skattestyrelsen har i dag offentliggjort de åbne skattelister, som viser, at selskaber, der er skattepligtige til Danmark, har betalt 66 mia. kr. i selskabsskat i 2020.

91.500 selskaber har tilsammen betalt 66 mia. kr. i selskabsskat i 2020. Det viser de åbne skattelister, som Skattestyrelsen netop har offentliggjort.

Forventningerne til indtægterne fra selskabsskat i 2020, hvor Danmark blev ramt af coronapandemien, var, at man ville kunne se et fald i forhold til tidligere år.

Sammenlignet med rekordåret i 2019, hvor indtægterne udgjorde 73 mia. kr., var der et fald på ca. 10 procent. Dog ligger indtægterne over gennemsnittet, hvis man ser tilbage fra 2012, hvilket indikerer at danske virksomheder overordnet set har klaret sig godt igennem 2020 på trods af coronapandemien.

- I en tid, hvor der har været en global pandemi, er der betalt ca. 7 mia. kr. mindre i selskabsskat i 2020 sammenlignet med 2019, som godt nok også var et rekordår for indtægterne fra selskabsskat. Vores opgave er at sikre, at virksomhederne betaler korrekte skatter og afgifter, og man måtte derfor formode, at når erhvervslivet rammes af et uventet stød, som corona har været, ville det også afspejles i tallene til os, siger selskabsskattedirektør Kenneth Joensen, Skattestyrelsen.

I 2012 vedtog Folketinget en lovændring, som gør det muligt for Skatteforvaltningen at offentliggøre oplysninger om selskabers skattebetaling. Første gang oplysningerne om selskabernes skatteoplysninger blev offentliggjort var for indkomståret 2013.

I Danmark betaler selskaber 22 procent i selskabsskat af selskabets skattepligtige overskud, og for 2020 gælder, at de 100 selskaber, som har indbetalt mest, står for 45 procent af den samlede selskabsskat i 2020.

- Mange selskaber betaler selskabsskat, og derfor glæder jeg mig over det rigtige gode samarbejde, vi har med både selskaber, rådgivere og interesseorganisationer omkring korrekt skattebetaling, siger Kenneth Joensen.

Mere data om aktieselskaber, anpartsselskaber, andelsselskaber, fonde og foreninger, der i 2020 har betalt selskabsskat, kan ses i publikationen, Selskabsskatten udgjorde 66 mia. kr. i 2020. Og de åbne skattelister er offentligt tilgængelige på Skattestyrelsens hjemmeside.

Yderligere oplysninger: Journalister, tlf.: 7237 0900; Borgere og virksomheder, tlf.: 7222 1818