Gyldig fra

Skattefrister for 2019 skubbet til efteråret

En række oplysningsfrister for både virksomheder og borgere forlænges til senere på året pga. Covid 19-situationen. Det giver bedre tid til at få oplysningerne om indkomståret 2019 på plads.

Folketinget har i forbindelse med vedtagelsen af loven om rentefri momslån også vedtaget, at Skattestyrelsen kan udskyde en lang række frister for, hvornår virksomheder og borgere skal opgive oplysninger i forbindelse med indkomståret 2019. Dette sker for bl.a. for at give revisorer bedre muligheder for at hjælpe virksomheder med at håndtere den akutte udfordring, som Covid-19 har medført.

Overordnet betyder det, at oplysninger om indkomståret 2019, der hidtil havde sidste frist d. 1. maj eller 1. juli, nu har sidste oplysningsfrist d. 1. september 2020. Dog ændres fx fristen for taksation af dødsboer til 1. december 2020.

Det var også planlagt, at TastSelv-koden som login i TastSelv på www.skat.dk skulle udfases d. 1. juli 2020. Som følge af de udskudte oplysningsfrister bliver udfasningen udskudt til 31. december 2020, og herefter kan alle over 15 år kun anvende NemID. Udfasningen sker med henblik på at styrke sikkerheden ved log-in og for at forhindre misbrug af borgernes personlige oplysninger.

For yderligere oplysninger om de ændrede frister og de ordninger, der er trådt i kraft som følge af Covid-19 for virksomheder, henvises til www.skat.dk/corona. Borgere henvises til www.skat.dk/corona-borger.

Skattestyrelsen
Skattestyrelsen blev etableret den 1. juli 2018, da SKAT blev lukket og erstattet af syv nye styrelser. Skattestyrelsens opgave er at sikre, at borgere og virksomheder betaler korrekte skatter og afgifter. Ved omtale, der vedrører perioden efter 1. juli 2018, vil det være faktu-elt forkert at omtale Skattestyrelsen som SKAT. Læs mere om de syv nye styrelser på fra1til7.dk.

Yderligere oplysninger: Journalister, tlf.: 7237 0900; borgere og virksomheder, tlf.: 7222 1818