Gyldig fra

Skattemyndighedernes krav om tilbagebetaling i udbyttesagen vokser

Skattestyrelsen har nu anlagt 388 civilretlige sager i udbyttesagen. Dermed er det samlede krav om tilbagebetaling eller erstatning nået op på 12,7 mia. kr. Vi arbejder hårdt for at få pengene hjem til statskassen, siger fagdirektør i Særlig Kontrol i den nye Skattestyrelse, Steen Bechmann Jacobsen.

I tæt samarbejde med Kammeradvokaten og en række udenlandske advokater har skattemyndighederne nu anlagt 388 civilretlige sager i udbyttesagen. Dermed er der anlagt sager med krav, der svarer til det fulde svindelbeløb, som efter den afsluttende gennemgang i forbindelse med efterforskningen af udbyttesagen er opgjort til ca. 12,7 mia. kr.

Med de anlagte sager har skattemyndighederne taget et vigtigt skridt i arbejdet med at forsøge at få det svindlede beløb tilbage i statskassen.

Forude venter et omfattende retsopgør, hvor det danske skattevæsen har stævnet en lang række konkrete personer, firmaer og selskaber i udlandet. Til at løfte denne indsats samarbejder Skattestyrelsen bl.a. med flere udenlandske advokater samt Kammeradvokaten.

Steen Bechmann Jacobsen, der står i spidsen for arbejdet i Skattestyrelsen, fremhæver, at det er nødvendigt at samarbejde med de udenlandske advokater for at få den fornødne ekspertise i de svære udenlandske retssager og for at kunne føre sagerne i udlandet. Nu skal de mange sager afprøves i retten.

- Det er et stort skridt i det civilretlige arbejde, at vi nu har anlagt 388 sager med krav svarende til det fulde beløb, vi mener, den danske stat er blevet svindlet for. Målet er at få så mange penge som overhovedet muligt hjem til statskassen, siger Steen Bechmann Jacobsen.

Ud over de 388 anlagte retssager har Skattestyrelsen i samarbejde med Kammeradvokaten og de udenlandske advokater i juni måned foretaget en række koordinerede aktioner i flere lande. Aktionerne har haft til formål at sikre værdier hos en række selskaber og personer. Sikringen er sket ved hjælp af såkaldte civile arrester.

Endvidere er der i juni og juli gennemført civile ransagninger i en række lande. Ransagningerne har givet Skattestyrelsen adgang til et meget omfangsrigt materiale, der anses for at være af stor betydning for de anlagte retssager.

- Det er meget vigtigt, at vi – parallelt og koordineret med den strafferetlige efterforskning – løbende civilretligt søger at sikre aktiver i sagen, som kan tilbageføres til den danske statskasse, ligesom det selvsagt er afgørende, at vi løbende søger at skabe det bedste fundament for gennemførelsen af de mange sager, som vi nu har anlagt, siger Steen Bechmann Jacobsen om de gennemførte civilretlige arrester og ransagninger.

Skattestyrelsen
Skattestyrelsen blev etableret den 1. juli 2018, da SKAT blev erstattet af syv nye styrelser. Skattestyrelsens opgave er at sikre, at borgere og virksomheder betaler korrekte skatter og afgifter. Læs mere om de syv nye styrelser på fra1til7.dk

Yderligere oplysninger. Journalister, tlf.: 7237 0900; Borgere, tlf.: 7222 1818