Gyldig fra

Skattestyrelsen afslører formodet svindel med designer fuel for 240 mio. kr.

En fælleseuropæisk indsats med Skattestyrelsen i spidsen afslører svindel med olieafgifter for 50 mio. liter olie. Svindelen er foregået ved at producere designer fuel og påstå, at det er smøreolie, selvom det reelt kan anvendes som brændstof.

Skattestyrelsen modtog i 2018 en række underretninger fra Europol, som gav styrelsen mistanke om, at danske olieproducenter kunne være involveret i produktion af såkaldt designer fuel. Derfor stod Skattestyrelsen i spidsen for en fælleseuropæisk aktion rettet mod udvalgte, danske olieproducenter. Resultatet af aktionen er en del af de samlede resultater af indsatsen mod designer fuel i Danmark, hvor man i 2018 og 2019 har afsløret formodet svindel med 50 mio. liter olie, som har ført til ekstra skatteopkrævninger for knap 240 mio. kr.

- Vi har stået i spidsen for en målrettet og succesfuld aktion, der har afsløret flere virksomheder i ikke at betale de korrekte afgifter. Det er store mængder brændstof og store beløb, som statskassen er forsøgt unddraget for. Derfor er jeg tilfreds med resultatet og med, at vi har fået sat en prop i produktionen hos de virksomheder, der har forsøgt at omgå afgiftsbetalingen, siger Michael Sverdlin-Højer, der er underdirektør i Skattestyrelsen.

Designer fuel er et blandingsprodukt, som produceres under betegnelsen smøreolie, men reelt kan anvendes som motorbrændstof, der har en anden og langt højere afgiftspligt.

Samarbejde på tværs af myndigheder og lande
Svindel med olieafgifter sker ofte på tværs af landegrænser, da det giver producenter og aftagere en større mulighed for at skjule deres spor. Derfor er et tæt samarbejde og udveksling af oplysninger mellem de europæiske skattemyndighederne vigtigt for at komme svindlen til livs.

- Det er helt afgørende med en stærk skattekontrol, der bremser dem, som ikke vil betale deres del til fællesskabet. Derfor fortjener Skattestyrelsen stor ros for deres indsats og aktion. De har været en helt central brik i at få afsløret og stoppet produktionen af designer fuel her i landet, ikke mindst da danske virksomheder i flere tilfælde har optrådt som første led i en forsyningskæde til andre EU-lande, siger skatteminister Morten Bødskov.

Under Skattestyrelsens aktion har der været tæt kontakt med politiet, der stoppede de tankvogne, der havde forladt oliefremstillingsanlæggene. Fragtpapirerne blev tjekket, og hvis bilens destination var et andet EU-land, blev oplysningerne givet videre til landets kontrolmyndigheder.

Skattestyrelsen gav på baggrund af aktionen oplysninger videre til andre landes myndigheder om i alt 30 tankbiler med hver 30.000 liter designer fuel, der var kørt fra danske lagre.

Læs mere om kontrolindsatsen mod designer fuel.

Skattestyrelsen 
Skattestyrelsen blev etableret den 1. juli 2018, da SKAT blev lukket og erstattet af syv nye styrelser. Skattestyrelsens opgave er at sikre, at borgere og virksomheder betaler korrekte skatter og afgifter. Ved omtale, der vedrører perioden efter 1. juli 2018, vil det være faktuelt forkert at omtale Skattestyrelsen som SKAT.

Yderligere oplysninger: Journalister, tlf.: 7237 0900; borgere, tlf.: 7222 1818