Gyldig fra

Skattestyrelsen begynder rekrutteringen til det nye skattecenter i Frederikshavn

Skattestyrelsen søger en leder og 15 medarbejdere til ny enhed i det kommende skattecenter i Frederikshavn. Opgaven bliver bl.a. udbetaling af refusion af udbytteskat.

Skattestyrelsen har netop slået de første stillinger op til det nye skattecenter i Frederikshavn. Stillingerne er placeret i en ny enhed, der vil blive oprettet i Frederikshavn allerede dette efterår. Enheden skal primært beskæftige sig med udbetaling af udbytterefusioner, renteberegning og bogføring. Til at varetage opgaverne søger Skattestyrelsen en funktionsleder og 15 regnskabskyndige medarbejdere med erfaring inden for finans, økonomi eller bogholderi.

-  Fælles for stillingerne er, at vi kigger efter en bred pallette af kompetencer inden for det økonomi- og regnskabsfaglige. De rette kandidater kan være alt fra helt nyuddannede til dem med erfaring opbygget gennem et langt arbejdsliv. Uanset forudsætningerne sørger vi naturligvis for en grundig oplæring, så alle kommer godt i gang med deres nye opgaver, siger underdirektør i Skattestyrelsen, Helle Kisum og fortsætter:

- Vi skal også bruge en leder til vores nye enhed. Det betyder både driftsstyring og personaleledelse – men også en unik mulighed for at præge den nye enhed, man er med til at opbygge.  Her bliver man en del af et stærkt og veletableret 16 mand stort leder-team fra de øvrige enheder i afdelingen, som naturligvis står klar til at hjælpe og sparre undervejs.

Der er ansøgningsfrist for alle stillingerne den 7. august 2022.  De nye medarbejdere forventes at tiltræde 1. oktober 2022 eller snarest muligt.

Se stillingsopslag til økonomi- og regnskabsmedarbejdere og funktionsleder

Det nye Skattecenter i Frederikshavn er endnu ikke klar, når de nye medarbejdere tiltræder.  Opstarten af den nye enhed vil derfor ske i midlertidige kontorlokaler i lokalområdet.

”Danmarks største kasseapparat”

Skattestyrelses nye enhed i det kommende skattecenter i Frederikshavn bliver en del af afdelingen Opkrævning og Betaling, der i øjeblikket beskæftiger godt 400 medarbejdere i Ringkøbing. Afdelingen varetager opkrævninger og betalinger for hele Skatteforvaltningen og er med til at sikre, at det årlige skatte- og afgiftsprovenu på ca. 1.100 mia. kr. kommer i statskassen hvert år. 

- Lidt populært kalder vi os selv for Danmarks størst kasseapparat. Alle ind- og udbetalinger fra alle Skatteforvaltningens styrelser sker gennem os. Det er en vigtig opgave, som vi er stolte af at varetage. Og nu tilføjer vi en ekstra enhed til arbejdet.  Det bliver utroligt spændende at bygge noget helt nyt op. Både for mig og – håber jeg – også for de nye kolleger, vi snart byder velkommen, siger Helle Kisum.

Det nye skattecenter i Frederikshavn er en del af regeringens ambition om at styrke og reformere skattekontrollen i Danmark, bl.a. ved at etablere otte nye skattecentre i hele landet. Hvert skattecentre vil rumme 100-150 arbejdspladser. Det forventes at skattecenteret i Frederikshavn står klar i 2023.

Yderligere oplysninger: Journalister, tlf.: 7237 0900; Borgere og virksomheder, tlf.: 7222 1818