Gyldig fra

Skattestyrelsen beklager: Fejl i årsopgørelser rettes nu

En teknisk fejl betød, at ca. 115.000 borgere tirsdag fik forslag til ændring af deres årsopgørelse og en ekstra opkrævning. Fejlen rettes nu, og i løbet af kort tid vil de berørte borgere kunne se ændringen.

Tirsdag modtog ca. 115.000 enlige forsørgere forslag til en ny årsopgørelse for indkomståret 2018 fra Skattestyrelsen samt en opkrævning på en restskat. Begge dele var forkert. Den tekniske fejl er lokaliseret og rettes nu. De berørte borgere vil snarest få besked om, at der er lavet en ny årsopgørelse.

Fejlen opstod i en indlæsning af data i Skattestyrelsens systemer og betød, at det fremstod som om, at borgeren ikke havde ret til ekstra beskæftigelsesfradrag i indkomståret 2018, som enlige forsørgere er berettigede til.

De pågældende borgere bliver i de kommende timer kontaktet af Skattestyrelsen på samme måde, som de blev kontaktet første gang. Skattestyrelsen beklager over for de berørte borgere.

- Jeg vil gerne beklage, hvis nogen er blevet unødigt urolige. Vi har identificeret fejlen, og borgerne får en ny årsopgørelse. Borgerne behøver altså ikke foretage sig noget. Hvis nogen har betalt den restskat, der fremgik af den fejlagtige årsopgørelse, betaler vi de penge tilbage, som de har krav på. Det sørger vi for automatisk, oplyser underdirektør i Skattestyrelsen Karoline Klaksvig.

- Det er også vigtigt for mig at sige, at hvis nogen allerede har nået at acceptere ændringen i deres årsopgørelse, skal de heller ikke gøre noget. Det vil blive rettet tilbage igen automatisk. Jeg vil gerne gentage, at vi naturligvis beklager fejlen over for de berørte borgere, siger Karoline Klaksvig.

Skattestyrelsen

Skattestyrelsen blev etableret den 1. juli 2018, da SKAT blev lukket og erstattet af syv nye styrelser. Skattestyrelsens opgave er at sikre, at borgere og virksomheder betaler korrekte skatter og afgifter. Ved omtale, der vedrører perioden efter 1. juli 2018, vil det være faktuelt forkert at omtale Skattestyrelsen som SKAT. Læs mere om de syv nye styrelser på fra1til7.dk.

Yderligere oplysninger: Journalister, tlf.: 7237 0900; borgere og virksomheder, tlf.: 7222 1818