Gyldig fra

Skattestyrelsen beslaglægger 2.800 kg vandpibetobak

Hos en enkelt uregistreret virksomhed i Vejleområdet har Skattestyrelsen beslaglagt knap tre ton vandpibetobak. Alene dette beslag udgør ca. en tredjedel af de samlede beslag for 2018 og 2019.

Den største fangst i nyere tid. Sådan blev resultatet, da Skattestyrelsen sammen med Sydøstjyllands Politi for nylig var på kontrol hos en uregistreret virksomhed i Vejleområdet. Skattestyrelsen beslaglagde 2.821 kg vandpibetobak, og da afgiftssatsen er 1.300,50 kr. pr. kg. vandpibetobak, mangler virksomheden at betale afgifter for ca. 3,6 mio. kr.

Skattestyrelsen har de senere år haft et styrket fokus på vandpibetobak og har sammenlagt i 2018 og 2019 været på 230 kontroller og i forbindelse med kontrollerne udsendt regninger for ca. 9,3 mio. kr. i ubetalte afgifter. Det aktuelle beslag fra Vejleområdet udgør dermed ca. en tredjedel af de foregående to års samlede beslaglæggelser.

- Det her er det største beslag vandpibetobak i ca. 5 år fra en enkelt virksomhed, der producerer varerne i Danmark, og det viser jo, at der er god grund til, at det er et område, vi fortsat har meget fokus på, siger Anne Sofie Hedemann, der er underdirektør for afgiftsområdet i Erhverv i Skattestyrelsen.

Skattestyrelsens kontroller, når det gælder vandpibetobak, sker både som uanmeldte kontroller i vandpibetobakscafeer, kiosker, på lagre og på adresser, hvor styrelsen får anmeldelser om, at der sælges eller nydes vandpibetobak. I dette tilfælde er kontrollen foranlediget af et tip fra Toldstyrelsen.

-Vi går selvfølgelig også på kontroller på adresser, hvor vi har mistanke om, at der drives uregistreret fremstilling af vandpibetobak, som tilfældet var her i Vejleområdet. Vi vil nu gå i gang med at opkræve de manglende afgifter på ca. 3,6 mio. kr., siger Anne Sofie Hedemann.

I Danmark skal man ifølge tobaksafgiftsloven være registreret virksomhed, hvis man fremstiller eller sælger tobaksprodukter, som fx vandpibetobak. Når der er tale om uregistreret virksomhed, altså fremstilling udenfor lovens rammer, foretager Skattestyrelsen beslaglæggelse af de varer, som befinder sig i de lokaler, hvor fremstillingen foregår.

Skattestyrelsen vil meget gerne have en anmeldelse, hvis en borger har mistanke om en uregistreret vandpibecafé eller en virksomhed, der producerer vandpibetobak uden at have de rigtige godkendelser. Anmeldelsen kan både ske telefonisk, digitalt eller per brev. Der står mere om, hvordan man anmelder her.

Skattestyrelsen
Skattestyrelsen blev etableret den 1. juli 2018, da SKAT blev lukket og erstattet af syv nye styrelser. Skattestyrelsens opgave er at sikre, at borgere og virksomheder betaler korrekte skatter og afgifter. Ved omtale, der vedrører perioden efter 1. juli 2018, vil det være faktuelt forkert at omtale Skattestyrelsen som SKAT.

Yderligere oplysninger: Journalister, tlf.: 7237 0900; Borgere og virksomheder, tlf.: 7222 1818