Gyldig fra

Skattestyrelsen får for anden gang tilladelse til at kontrollere pengeoverførsler hos digital betalingstjeneste

Digitale betalinger er stormet frem de senere år, og Skattestyrelsen har derfor på ny fået Skatterådets tilladelse til at kræve oplysninger om digitale pengeoverførsler hos en stor betalingstjeneste. Denne gang drejer det sig om borgere, som har benyttet digital betaling via tjenesten i indkomståret 2019

Skattestyrelsen har netop fået bedre mulighed for at kontrollere borgere og virksomheders indtjening. Skatterådet har for kort tid siden givet Skattestyrelsen tilladelse til at indhente oplysninger om modtagere af pengeoverførsler via en digital betalingstjeneste i 2019. Overordnet går kontrollerne ud på at undersøge, om virksomheder bruger private betalingsløsninger til erhvervsmæssige aktiviteter.

Dette betyder, at Skattestyrelsen bedre kan kontrollere fx virksomheder, som ved at benytte betalingstjenesten, forsøger at dirigere indtægter uden om skattevæsenet - eller borgere, der modtager store beløb, som indikerer indtjening uden beregning af fx skat eller gaveafgift.

- Når økonomien og betalinger flytter over på digitale tjenester, så skal skatteforvaltningen følge med og sikre en passende kontrol. Derfor er jeg tilfreds med, at vi nu har fået tilladelsen fra Skatterådet. Jeg vil gerne understrege, at fokus for vores kontrol er på erhvervsmæssige og systematiske pengeoverførsler, hvor borgere og virksomheder bevidst prøver at dreje indtjeningen uden om os, siger Thomas Hjortenberg, fagdirektør i Erhverv i Skattestyrelsen.

Sidste år modtog Skattestyrelsen også en tilladelse fra Skatterådet på lignende oplysninger af modtagere af store digitale pengeoverførsler for indkomståret 2017. De efterfølgende kontroller bestod af stikprøver for at belyse omfang og fejltyper, og Skattestyrelsen modtog oplysninger om knap 200.000 personer, der havde haft de største pengeoverførsler i 2017. Heraf blev 400 personer udtaget til nærmere kontrol, da deres oplysninger kunne tyde på indtægter, der ikke var blevet oplyst.

På denne baggrund har Skattestyrelsen foreløbigt afsluttet over 100 kontroller. De nye kontroller for indkomståret 2019 vil være målrettede kontroller, hvor reguleringer og træfprocent forventes at være væsentligt højere.

- Vores kontroller hidtil viser eksempler på, at virksomheder har brugt flere personers telefonnumre til overførsel af indtægter med henblik på at undgå registrering på eget kontoudtog. Med vores erfaringer fra de data, vi fik i 2017, forventer vi, at den nye tilladelse til at indhente oplysninger om større digitale overførsler fra 2019 også vil give gode resultater, siger Thomas Hjortenberg.

Skattestyrelsen kan pga. anonymisering af Skatterådstilladelsen ikke sige, hvilken virksomhed styrelsen har fået tilladelse til at indhente oplysninger fra. Af hensyn til fremtidige kontroller oplyser Skattestyrelsen heller ikke den beløbsgrænse, der er blevet fastsat for udlevering af oplysningerne.

Skattestyrelsen

Skattestyrelsen blev etableret den 1. juli 2018, da SKAT blev lukket og erstattet af syv nye styrelser. Skattestyrelsens opgave er at sikre, at borgere og virksomheder betaler korrekte skatter og afgifter. Ved omtale, der vedrører perioden efter 1. juli 2018, vil det være faktuelt forkert at omtale Skattestyrelsen som SKAT.

Yderligere oplysninger: Journalister, tlf.: 7237 0900; Borgere og virksomheder, tlf.: 7222 1818