Gyldig fra

Skattestyrelsen får tilladelse af Skatterådet til at indhente oplysninger om transaktioner via pengeoverførselsvirksomheder

Skattestyrelsen har fået tilladelse fra Skatterådet til at indhente oplysninger om borgeres og virksomheders overførsler via pengeoverførselsvirksomheder. Oplysningerne skal bruges som en del af indsatsen mod skatteøkonomisk kriminalitet.

Skattestyrelsen har netop fået tilladelse af Skatterådet til at indhente oplysninger om borgeres og virksomheders overførsler foretaget gennem pengeoverførselsvirksomheder. Tilladelsen gælder både danskregistrerede pengeoverførselsvirksomheder samt de agenter, der opererer i Danmark med udbud af pengeoverførsler på vegne af udenlandske betalingsinstitutter. Indhentningen vil dække perioden 1. januar 2018 til 31. december 2020.

- Der kan være naturlige og helt legitime årsager til, at man vælger at overføre beløb til modtagere i udlandet, men vores fokus med denne indsats er at kontrollere, om de beløb, der overføres, stammer fra allerede beskattede midler. Eller om der er tale om fx sort økonomi. Tilladelsen fra Skatterådet vil give os mulighed for få indsigt i området samt sætte ind, hvis det er skatteøkonomisk kriminalitet, der er i spil, siger underdirektør i Skattestyrelsen, Kim Tolstrup.

De omfattede pengeoverførselsvirksomheder spænder fra betalingsinstitutter, der har overførsel af penge som hovedbeskæftigelse, til mindre agenter, der fx opererer via kiosker og grønthandlere, og som har pengeoverførsler som et ekstra tilbud til deres kunder. Det er første gang, at Skattestyrelsen vil få adgang til information fra den samlede gruppe af pengeoverførselsvirksomheder.

Indsamling og kontrol
Med tilladelsen fra Skatterådet vil Skattestyrelsen i den kommende tid begynde at indsamle data fra pengeoverførselsvirksomhederne om borgere eller virksomheder, der har sendt eller modtaget penge via denne form for pengedistribution. Indsamlingen vil omfatte transaktionsoplysninger som dato, beløbsstørrelse, valuta, kurs m.m., samt oplysninger, der skal anvendes til at identificere den pågældende borger eller virksomhed.

- Generelt er det vores oplevelse, at flere borgere og virksomheder har økonomiske forhold på tværs af landegrænser. En stor del af det er legalt, men vi ser også forsøg på international skatteøkonomisk kriminalitet, hvor overførsel af penge over landegrænser spiller en rolle. Så det er noget, vi er opmærksomme på, og som vi løbende tilpasser dele af vores kontrolindsats efter, siger Kim Tolstrup.

I forlængelse af dataindsamlingen om borgere og virksomheder vil Skattestyrelsen anvende de indsamlede oplysninger til at kontrollere om midlerne stammer fra allerede beskattede eller skattefrie midler. Det er Skattestyrelsens opfattelse, at kontrollen af disse pengeoverførsler har stor samfundsmæssig betydning i relation til indsatsen mod bl.a. skatteøkonomisk kriminalitet, men også i relation til forebyggelse og bekæmpelse af hvidvask og finansiering af terrorisme.

Indsamlingen og behandlingen af data foregår løbende. De første resultater forventes klar ved udgangen af 1. kvartal 2023.

Læs Skatterådets afgørelse her 

Skattestyrelsen
Skattestyrelsen blev etableret den 1. juli 2018, da SKAT blev lukket og erstattet af syv nye styrelser. Skattestyrelsens opgave er at sikre, at borgere og virksomheder betaler korrekte skatter og afgifter. Ved omtale, der vedrører perioden efter 1. juli 2018, vil det være faktuelt forkert at omtale Skattestyrelsen som SKAT.


Yderligere oplysninger: Journalister, tlf.: 7237 0900; borgere, tlf.: 7222 1818