Gyldig fra

Skattestyrelsen fortsætter oprustningen i Odense

Skattestyrelsen i Odense søger lige nu fem medarbejdere, der skal behandle straffesager. De fem medarbejdere er sidste etape af 30 nye stillinger til strafområdet i Odense som led i regeringens planer om at øge kontroltrykket i Danmark.

Som led i regeringens ønske om at styrke skattekontrollen, skal Skattestyrelsen rekruttere 1.000 ekstra medarbejdere i årene 2020-2023. Styrkelsen skal blandt andet sikre, at flere betaler det, de skal. Som led i denne styrkelse er der i år oprettet en ny enhed i Odense, der skal behandle straffesager på skatte- og afgiftsområdet.  

Med den nye enhed er to af Skattestyrelsens i alt fem straffesagsenheder placeret i Odense. Begge enheder behandler alle former for overtrædelser af skatte- og afgiftslovgivningen. Men den nye enhed har et særligt fokusområdet:

- Vores nye enhed skal være vores landsdækkende videnscenter for overtrædelser af punktafgiftslovgivningen. Når vi samler viden et sted i landet, så giver det os langt bedre mulighed for at sætte målrettet ind med strafsanktioner på alt fra fx snyd i kiosker, overtrædelser af lovgivningen inden for tobaksafgift og til miljøområdet, forklarer Henriette Lemvigh, der er underdirektør i Skattestyrelsen.

I forbindelse med oprettelsen af den nye enhed har Skattestyrelsen skullet rekruttere omkring 30 nye medarbejdere til at arbejde med straffesager. Langt hovedparten er blevet ansat. De nye opslag skal sikre, at de sidste fem stillinger besættes. Der er ansøgningsfrist den 25. oktober 2020.

- For at sikre, at alle nye medarbejdere får en god start, har vi valgt at ansætte vores nye medarbejdere løbende. De medarbejdere, som vi søger i denne omgang, er typisk jurister, skatterevisorer eller andre med en solid juridisk eller regnskabsmæssig profil. Vi står selvfølgelig klar til at oplære de rigtige kandidater, hvis de ikke på forhånd har erfaring med strafferet, siger Henriette Lemvigh.

Se de ledige stillinger på sktst.dk/job

Den nye enhed i Odense skal sammen med fire eksisterende straffesagsenheder i Skattestyrelsen understøtte regeringens mål om et øget kontroltryk, så flere betaler den skat, de skal. Denne opnormering er en del af de i alt 250 nye medarbejdere, som tilføres kontrolområdet i 2020 som følges af finanslovsaftalen. Det er regeringens mål, at der frem mod 2023 skal ansættes i alt 1.000 nye kontrolmedarbejdere.

Læs mere om aftale om styrket skattekontrol

Seneste tal viser, at Skattestyrelsens straffesagsenheder i 2019 har afgjort mere end 1.800 straffesager med en administrativ bøde og sendt over 1.000 tiltalebegæringer til politiet. Skattestyrelsen har omkring 300 medarbejdere ansat i Odense.

Skattestyrelsen

Skattestyrelsen blev etableret den 1. juli 2018, da SKAT blev lukket og erstattet af syv nye styrelser. Skattestyrelsens opgave er at sikre, at borgere og virksomheder betaler korrekte skatter og afgifter. Ved omtale, der vedrører perioden efter 1. juli 2018, vil det være faktuelt forkert at omtale Skattestyrelsen som SKAT.

Yderligere oplysninger: Journalister: tlf.: 7237 0900; Borgere og virksomheder: tlf.: 7222 1818