Gyldig fra

Skattestyrelsen godkender rentefrie lån for 250 mio. kr. til virksomheder

Det er igen blevet muligt at ansøge om rentefrie lån. I løbet af de første ti dage, hvor der har været genåbnet for ansøgninger om rentefrie lån, har Skattestyrelsen godkendt lån for ca. 250 mio. kr. til knap 1.400 virksomheder. Alle ansøgninger er behandlet inden for fem dage.

Små og mellemstore virksomheder har siden den 17. november 2020 kunnet søge et rentefrit moms- og lønsumsafgiftslån. Låneordningen giver mulighed for at optage lån, der svarer til den moms eller lønsumsafgift, virksomhederne indberettede i hhv. marts 2020 og april 2020. Derudover kan der optages et lønsumsafgiftslån, som svarer til 25 pct. af årsafregning for 2019.

Der er tale om en genåbning af den lånemulighed, som var åben for virksomhederne i maj og juni måned. Låneordningen skal medvirke til at styrke danske virksomheders likviditet under coronakrisen. Før sommer fik ca. 23.600 virksomheder udbetalt ca. 6,8 mia. kr. i rentefrie moms- eller lønsumsafgiftslån.

Skattestyrelsen har i perioden fra den 17. til den 26. november modtaget og behandlet knap 1.700 ansøgninger. Næsten 1.400 virksomheder har indtil videre fået godkendt rentefrie lån for samlet set ca. 250 mio. kr. – hvoraf ca. 200 mio. kr. er tilbageholdt, mens Skattestyrelsen tjekker, om virksomheden har gæld til det offentlige. Skattestyrelsen behandler ansøgningerne inden for fem dage.

- Vi ser ikke en lige så stor interesse for at få del i de rentefrie lån i denne omgang. Men tallene viser, at der stadig er virksomheder, der er ramt af coronakrisen, og som kan have gavn af den likviditet, som låneordningen tilbyder. Virksomhederne kan søge om rentefrie lån frem til 18. december, forklarer Johanne Lykke Aggergaard, der er underdirektør i Skattestyrelsen.

Ansøgninger kontrolleres før godkendelse

I alt har knap 300 virksomheder fået afslag på et lån. Det svarer til ca. 16 pct. af ansøgerne.

- Virksomhederne har i denne omgang typisk fået afslag, fordi de ikke har indberettet enten moms eller lønsum i hhv. marts eller april til tiden. Men der er også en række virksomheder, der har fået afslag, fordi de tidligere har søgt og allerede har fået et lån. Er man allerede tildelt et lån, kan man ikke få igen, siger Johanne Lykke Aggergaard.

Virksomheder vil derudover også få afslag på lån, hvis de inden for de seneste tre år har undladt at aflevere en momsangivelse eller en angivelse af afgifter og A-skat. Derudover vil virksomheder få afslag, hvis ejeren eller en i virksomhedens ledelse inden for de sidste ti år er dømt for skatte- eller afgiftssvig, eller hvis virksomheder er under konkurs, tvangsopløsning eller likvidation.

Skattestyrelsen vurderer, at ordningen i denne ansøgningsrunde kan bruges af omkring 270.000 virksomheder, der samlet vil kunne få lån for omkring 28 mia. kr. Disse virksomheder har alle fået mail fra Skattestyrelsen om muligheden for at søge om et rentefrit lån. Ansøgningsfristen udløber den 18. december 2020, og lånet skal tilbagebetales senest den 1. november 2021.

Læs mere om anvendelsen af lånemuligheden

Læs mere om lånemuligheden og andre hjælpepakker på skat.dk/corona 

Skattestyrelsen

Skattestyrelsen blev etableret den 1. juli 2018, da SKAT blev lukket og erstattet af syv nye styrelser. Skattestyrelsens opgave er at sikre, at borgere og virksomheder betaler korrekte skatter og afgifter. Ved omtale, der vedrører perioden efter 1. juli 2018, vil det være faktuelt forkert at omtale Skattestyrelsen som SKAT.

Yderligere oplysninger: Journalister, tlf.: 7237 0900; Borgere og virksomheder, tlf.: 7222 1818