Gyldig fra

Skattestyrelsen har stævnet 470 personer og selskaber for at få udbyttemilliarder tilbage

I arbejdet på at få så mange af de formodet svindlede udbytte-milliarder hjem til statskassen har Skattestyrelsen stævnet ca. 470 personer og selskaber. Arbejdet kræver betydelig juridisk bistand i både Danmark og udlandet, som på nuværende tidspunkt skønnes at kunne løbe op i 2,4 mia. kr.

Skattestyrelsens arbejde med at få hjemført så mange af de formodet svindlede ca. 12,7 mia. kr. i udbyttesagen til statskassen går fremad. I alt har Skattestyrelsen i samarbejde med Kammeradvokaten stævnet ca. 470 personer og selskaber i fem lande.

Arbejdet med de civilretlige søgsmål er afgørende for, at Skattestyrelsen lykkes med at få så mange af de tabte penge tilbage til den danske statskasse, ligesom der i samarbejde med SØIK arbejdes i et strafferetlig spor med henblik på strafforfølgning af de pågældende. For at lykkes med den vigtige opgave, er det en forudsætning, at Skattestyrelsen har kompetent juridisk bistand i både ind- og udland med henblik på at kunne føre de civile sager.

På et pressemøde den 19. marts fortalte skatteminister Karsten Lauritzen, at det med de oplysninger og den fremdrift, der er i arbejdet, aktuelt – med en vis usikkerhed - skønnes, at der kan hjemføres et beløb til statskassen i størrelsesordenen 5,5-6 mia. kr., men at der samtidig ville være betydelige omkostninger til sagsanlæg og juridiske bistand på flere milliarder kroner – særligt til de udenlandske advokater, der bistår Skattestyrelsen med retssagerne i udlandet.

De omkostninger til den juridiske bistand og sagsanlæg mv. skønnes nu at kunne løbe op i et beløb på ca. 2,4 mia. kr. i perioden fra 2015 og frem til foreløbigt 2027. Tallet fremgår også af et aktstykke, som onsdag er oversendt til Folketingets Finansudvalg. Beløbet er dog forbundet med stor usikkerhed, forklarer fagdirektør i Særlig Kontrol, Steen Bechmann Jacobsen.

- Det er ca. ét år siden, at vi begyndte at anlægge de civilretlige sager. Det arbejde skrider løbende fremad, og vi har stævnet et stort antal personer og selskaber. Skal vi lykkes med at hente pengene hjem, er det imidlertid en forudsætning, at vi kan få den nødvendige juridiske bistand i både Danmark og udlandet, siger Steen Bechmann og fortsætter:

- Det her er meget komplekse sager, hvor vi er oppe imod meget professionelle folk i flere lande. Og her er det aktuelle billede, at vi i alt kan komme til at skulle bruge op imod ca. 2,4 mia. kr. Men det er et tal, der er forbundet med stor usikkerhed og som formentlig løbende vil ændre sig, siger Steen Bechmann Jacobsen.

- Det siger sig selv, at hvis vi kommer i en situation, hvor vi i starten taber en stor del af de første sager, ja så kommer vi ikke op i så højt et beløb i sagsomkostninger og juridisk bistand. Men netop fordi, at vi har noget at stå på, tror vi, at vi kan få en stor del af pengene hjem. Jeg har derfor en forventning om, at vi vil se, at de reelle sagsomkostninger i de kommende år bliver betydelige. Og jeg vil gerne sætte tyk streg under, at vi fortsat går efter at få alle pengene hjem, siger Steen Bechmann Jacobsen.

Skattestyrelsen offentliggør ikke udgifterne til rådgivere og advokater på lande- og aktivitetsniveau.

- Omkostningsskønnet er bundet op på de aktiviteter, Skattestyrelsen har i de forskellige lande. Hvis jeg uddyber det nærmere, vil jeg afsløre Skattestyrelsens og Kammeradvokatens strategi i de kommende retssager – og potentielt svække Danmarks chancer for at hente så mange penge hjem igen som muligt. Det er jeg selvsagt ikke interesseret i, siger Steen Bechmann Jacobsen.

Han tilføjer, at Skattestyrelsen desuden ikke alene fører sagerne alene ud fra en cost-benefit-analyse, men også af hensyn til retsfølelsen.

- Det her handler ikke kun om at få pengene tilbage, hvor de hører hjemme, men også om borgernes retsfølelse. Her har vi som myndighed en forpligtelse til at gå rettens vej, når vi finder det nødvendigt. Og så er der et præventivt element, der handler om, at vi gerne vil vise dem, der forsøger at svindle, at den danske stat forfølger sine krav, og at myndighederne gør alt, hvad vi kan for at stille de ansvarlige til ansvar, siger Steen Bechmann Jacobsen.

Skattestyrelsen
Skattestyrelsen blev etableret den 1. juli 2018, da SKAT blev lukket og erstattet af syv nye styrelser. Skattestyrelsens opgave er at sikre, at borgere og virksomheder betaler korrekte skatter og afgifter. Ved omtale, der vedrører perioden efter 1. juli 2018, vil det være faktuelt forkert at omtale Skattestyrelsen som SKAT. Læs mere om de syv nye styrelser på fra1til7.dk

 

Yderligere oplysninger: Journalister, tlf.: 7237 0900; Borgere og virksomheder, tlf.: 7222 1818