Gyldig fra

Skattestyrelsen henter oplysninger fra fire platformsbaserede tjenester

Skattestyrelsen har fået tilladelse fra Skatterådet til at indhente oplysninger om borgere, der har udført arbejde via fire platformsbaserede tjenester. Oplysningerne skal anvendes til at kontrollere, om der er betalt den korrekte skat og evt. moms af indtægten. Det er anden gang, Skattestyrelsen får tilladelse til at indhente denne type information.

Skattestyrelsen vil i den kommende tid kontakte fire udvalgte arbejdsplatforme for at få udleveret oplysninger om borgere, der har udført arbejde via tjenesterne.

Det står klart, efter Skatterådet har givet Skattestyrelsen tilladelse til at indhente bl.a. indtægts- og identifikationsoplysninger for alle brugere af platformene i 2019. Oplysningerne vil blive holdt op imod den information, Skattestyrelsen allerede har om den enkelte borger. Formålet er at kontrollere, om indtægten er indberettet rigtigt, og at der er betalt den korrekte skat og moms. 

- Vi har mange oplysninger om borgerne allerede, og størsteparten får vi helt automatisk. Indtægt via arbejdsplatforme skal man dog selv oplyse os om, og det går vi nu i gang med at kontrollere. Så har man haft en indtægt via sådan en platform, som man ikke har fået indberettet til os endnu, er det her en god anledning til at få det gjort, siger underdirektør i Skattestyrelsen Camilla Hesselby.

Inden de fire tjenester skal udlevere oplysningerne til Skattestyrelsen vil styrelsen være i dialog med arbejdsplatformene for at hjælpe dem med at oplyse brugerne om, hvordan man angiver sin indtægt korrekt. Overstiger indtægterne 50.000 kr. inden for en periode på 12 måneder, skal man desuden momsregistreres, hvilket Skattestyrelsen også hjælper med information omkring. 

De fire udvalgte platforme formidler arbejde inden for servicebranchen.

Tilbagevendende kontrol

Det er anden gang, Skattestyrelsen indhenter denne type oplysninger. I begyndelsen af 2018 fik Skattestyrelsen oplysninger om indkomståret 2017 fra fem arbejdsplatforme. Her blev 844 borgere udvalgt til nærmere kontrol, hvilket førte til reguleringer i 95% af sagerne for ca. 9 millioner kroner.

- Vores kontrol i 2018 førte til et stort antal reguleringer og afslørede, at mange af de borgere, som har udført arbejde via platformene, mangler et grundlæggende kendskab til skattereglerne. Det skal gerne blive bedre, og derfor stiller vi altså endnu engang skarpt på området, siger Camilla Hesselby.

På baggrund af kontrolindsatsen og de mange reguleringer udarbejdede Skattestyrelsen i 2018 informationsmateriale på flere sprog om korrekt skatte- og momsbetaling. Materialet er stillet til rådighed for de enkelte platforme til brug for vejledning af deres brugere. 

Læs mere om hvordan man indberetter indtægter fra arbejdsplatforme

Se afgørelsen fra Skatterådet 

Skattestyrelsen

Skattestyrelsen blev etableret den 1. juli 2018, da SKAT blev lukket og erstattet af syv nye styrelser. Skattestyrelsens opgave er at sikre, at borgere og virksomheder betaler korrekte skatter og afgifter. Ved omtale, der vedrører perioden efter 1. juli 2018, vil det være faktuelt forkert at omtale Skattestyrelsen som SKAT. Læs mere om de syv nye styrelser på fra1til7.dk.

Yderligere oplysninger: Journalister, tlf.: 7237 0900; borgere og virksomheder, tlf.: 7222 1818