Gyldig fra

Skattestyrelsen hjælper borgerne med at ramme plet med skatten

Siden 2010 er restskatter og overskydende skatter faldet med 6 mia. kr. Det skyldes blandt andet, at Skattestyrelsen hjælper med at sikre, at oplysningerne om borgernes skatteforhold er korrekte. Skattestyrelsen sender netop nu nye forslag til forskudsopgørelser til 70.000 borgere, der risikerer at ramme skævt med den nuværende.

Siden 2010 har borgerne i stigende grad betalt mere korrekte skatter i løbet af indkomståret. For borgere med enkle skatteforhold – fx lønmodtagere, pensionister og SU-modtagere – er såvel restskatten som den overskydende skat, målt som andel af det samlede personskatteprovenu, således faldet.

For borgere med enkle skatteforhold udgjorde den overskydende skat i 2010 4,7 pct. af det samlede personskatteprovenu, mens andelen var faldet til 3,5 pct. i 2018. I samme periode blev restskatten reduceret fra 2,5 pct. til kun 1 pct. ud af de samlede personskatter på mere end 500 mia. kr. Den gennemsnitlige restskattebetaling er samtidig faldet fra ca. 7.100 kr. i 2010 til ca. 5.100 kr. i 2018.

- Vi arbejder løbende på, at flest mulige borgere betaler den korrekte skat i løbet af året, så færre oplever at få et skattesmæk i forbindelse med årsopgørelsen. Udviklingen går den rigtige vej. Der er langt færre, der i dag får en restskat, og dem, der skal betale restskat, skal betale mindre end tidligere, siger Karoline Klaksvig, der er underdirektør i Skattestyrelsen.

Læs mere i Skattestyrelsens publikation om udviklingen i restskat og overskynde skat

70.000 borgere får mandag et forslag til ny forskudsopgørelse
- Skal skatten, der betales i løbet af året, være mere korrekt, handler det først og fremmest om at sikre, at forskudsopgørelserne rammer så præcist som muligt. Vi følger derfor løbende indberetninger fra tredjeparter og sammenholder dem med oplysninger i borgernes forskudsopgørelse, siger Karoline Klaksvig.

I maj modtog 280.000 borgere forslag til en ny forskudsopgørelse. Heraf har 216.000 borgere accepteret Skattestyrelsens forslag. Det svarer til 77 procent af de udsendte forslag til en ny forskudsopgørelse. Mandag den 17. juni vil yderligere 70.000 borgere modtage et forslag til en ny forskudsopgørelse.

- Ser vi, at enten fradrag eller indtægter udvikler sig anderledes for den enkelte borger, end der er budgetteret med i forskudsopgørelsen, sender vi et forslag til en ny forskudsopgørelse. Det tilbud tager de fleste imod, og det bidrager til, at skatten i højere grad betales korrekt resten af året, forklarer Karoline Klaksvig.

Hvis borgeren er enig i Skattestyrelsens forslag til en ny forskudsopgørelse, skal man ikke gøre noget. Forskudsopgørelsen ændres automatisk. Hvis man ikke er enig i Skattestyrelsens forslag, skal man inden 14 dage afvise forslaget i TastSelv på skat.dk.

Skattestyrelsen 
Skattestyrelsen blev etableret den 1. juli 2018, da SKAT blev lukket og erstattet af syv nye styrelser. Skattestyrelsens opgave er at sikre, at borgere og virksomheder betaler korrekte skatter og afgifter. Ved omtale, der vedrører perioden efter 1. juli 2018, vil det være faktuelt forkert at omtale Skattestyrelsen som SKAT. Læs mere om de syv nye styrelser på fra1til7.dk

Yderligere oplysninger: Journalister, tlf.: 7237 0900; borgere, tlf.: 7222 1818