Skattestyrelsen: Hvidvaskefterretninger giver 223 mio. kr. ekstra i skat

Skattestyrelsen har i første halvår 2018 afgjort 426 sager, hvori der indgår hvidvaskefterretninger, som Skattestyrelsen har modtaget fra Hvidvasksekretariat i SØIK. Afgørelserne har resulteret i et potentielt provenu på 223 mio. kr. I første halvår 2018 er der modtaget 1.120 efterretninger, hvilket er flere end i 2017.

Skattestyrelsen modtager løbende såkaldte hvidvaskefterretninger fra Hvidvasksekretariatet i SØIK. I første halvår 2018 har Skattestyrelsen i alt modtaget 1.120 efterretninger og har i samme periode afgjort 426 sager, hvor der indgår hvidvaskefterretninger med et samlet potentielt provenu på 223 mio. kr.

- Når vi får efterretninger fra Hvidvasksekretariatet, så vedrører de typisk en eller anden form for skattesvig. Vores afgørelser dækker dog over mange forskellige sagstyper, så det er ikke muligt at give et entydigt billede af de bagvedliggende årsager. Men vi ser dog en del sager om kædesvig, ikke-medregnet omsætning og uregistreret virksomhed, forklarer Steen Bechmann Jacobsen, der er direktør for Særlig Kontrol i Skattestyrelsen.

Antallet af hvidvaskefterretninger, der videregives til Skattestyrelsen, er stigende. I hele 2017 modtog Skattestyrelsen 1.052 efterretninger. I første halvår af 2018 har Skattestyrelsen allerede modtaget 1.120 efterretninger, altså flere efterretninger end sidste år.

En række af efterretningerne vedrører igangværende sager i Skattestyrelsen, og de medtages derfor i kontrollen af disse sager.

- Efterretningerne er vigtige for vores arbejde. Størstedelen af sagerne vil vi ikke kunne have afdækket, hvis vi ikke havde haft hvidvaskefterretninger, som baserer sig på et godt myndighedssamarbejde og gode indberetninger fra bl.a. finanssektoren. Og samtidigt giver efterretningerne også anledning til, at vi får afdækket en række afledte sager. Efterretningerne giver os derudover en viden om hvidvask og skattesvig, der stiller os langt bedre i vores fremadrettede arbejde på området, siger Steen Bechmann Jacobsen.

En sag vedrører én person/virksomhed/juridisk person, der kontrolleres for ét hovedområde (skat, moms, told mv.) for ét bestemt år.

Skattestyrelsen 
Skattestyrelsen blev etableret den 1. juli 2018, da SKAT blev erstattet af syv nye styrelser. Skattestyrelsens opgave er at sikre, at borgere og virksomheder betaler korrekte skatter og afgifter. Læs mere om de syv nye styrelser på fra1til7.dk

Yderligere oplysninger: Journalister, tlf.: 7237 0900; Borgere og virksomheder, tlf.: 7222 1818