Gyldig fra

Skattestyrelsen klar til at godkende nye rentefrie A-skattelån fra i dag

Fra tirsdag kan godt 140.000 store samt små og mellemstore virksomheder søge om et nyt rentefrit A-skattelån. Det er den femte låneordning for A-skat og am-bidrag til danske virksomheder i 2021.

For at styrke danske virksomheders likviditet under corona-krisen er der oprettet flere låneordninger, hvor virksomheder har kunnet ansøge om rentefrie lån svarende til enten den moms eller den A-skat og det am-bidrag, virksomhederne tidligere har angivet. Skattestyrelsen åbner fra i dag for en ny ansøgningsrunde til A-skattelån.

Skattestyrelsen skønner, at den nye låneordning vil kunne bruges af godt 140.000 virksomheder. Det gælder dels små og mellemstore virksomheder, der rentefrit kan låne den A-skat og det am-bidrag, som de rettidigt har angivet for oktober 2020, hvor betalingsfristen var udskudt til 31. maj 2021. Dels kan store virksomheder, der typisk årligt indberetter A-skat for over 1 mio. kr., låne den A-skat og det am-bidrag, som de rettidigt har angivet for oktober 2020, hvor betalingsfristen var udskudt til 17. maj 2021.

- Vi åbner i dag for ansøgninger til den femte og sidste låneordning for A-skat og am-bidrag. Virksomhederne får svar på deres låneansøgningen inden for 12 dage. Vi bruger den tid til at kontrollere, at virksomhederne opfylder betingelserne for at få et lån, siger Rikke Ginnerup, der er underdirektør i Skattestyrelsen.

Skattestyrelsen godkender langt de fleste låneansøgninger, der bliver indsendt. Når en virksomhed får afslag, så skyldes det hovedsageligt, at virksomheden ikke rettidigt har angivet den A-skat og det am-bidrag, de ønsker at låne. Derudover får virksomheder også afslag på et lån, hvis de er under likvidation, konkurs eller tvangsopløsning. Eller hvis ejeren eller en person i virksomhedens ledelse inden for de sidste 10 år er dømt for skatte- eller afgiftssvig.

Har en virksomhed inden for de sidste tre år fået fastsat moms, A-skat eller am-bidrag foreløbigt, fordi de ikke har indsendt en angivelse, som de skulle, vil de ikke være berettiget til et lån.

Hvis en virksomhed har gæld til staten, kan de stadig være omfattet af lånemuligheden. Lånet vil imidlertid ikke blive udbetalt til virksomheden, men vil i stedet blive brugt til helt eller delvist at dække virksomhedens gæld.

De godt 140.000 virksomheder, som Skattestyrelsen skønner, vil kunne bruge ordningen, vil i dag modtage information om, hvordan de søger. Ansøgningsfristen for den nye låneordning udløber den 22. juni. Lånet skal tilbagebetales den 1. maj 2023.

Læs mere om lånemuligheder på skat.dk/corona.

Skattestyrelsen

Skattestyrelsen blev etableret den 1. juli 2018, da SKAT blev lukket og erstattet af syv nye styrelser. Skattestyrelsens opgave er at sikre, at borgere og virksomheder betaler korrekte skatter og afgifter. Ved omtale, der vedrører perioden efter 1. juli 2018, vil det være faktuelt forkert at omtale Skattestyrelsen som SKAT.

Yderligere oplysninger: Journalister, tlf.: 7237 0900; Borgere og virksomheder, tlf.: 7222 1818