Gyldig fra

Skattestyrelsen: Ny momsordning er åben for registrering

Nu kan virksomheder registrere sig til en frivillig ordning, der gør det nemmere at indberette og betale moms ved salg til private i EU. En tilmelding sikrer, at virksomheden er klar til nye momsregler fra 1. juli.

Til sommer skal alle virksomheder, der sælger varer og ydelser til private i EU, være parat til, at nye momsregler træder i kraft. Fra 1. juli indføres bl.a. en ny fælles beløbsgrænse, så virksomheder i EU skal indberette og betale moms i det medlemsland, hvor forbrugeren bor, hvis virksomhedernes samlede salg til forbrugere i EU overstiger 75.000 kr.

For at gøre det nemmere for virksomheder at opkræve, indberette og betale moms er der lavet en frivillig EU-ordning kaldet Moms One Stop Shop. Med ordningen kan en virksomhed nøjes med at registrere sig i ét enkelt lands momssystem og indberette og betale moms til alle EU-lande via samme system.

Siden den 1. april har virksomheder kunne tilmelde sig Moms One Stop Shop på skat.dk og dermed blive klar til at håndtere moms efter de nye regler.

- Moms One Stop Shop er en frivillig ordning, som gør det mere enkelt for virksomheder at efterleve de nye momsregler. I stedet for at registrere sig, indberette og betale moms i alle EU-lande, de sælger til, så har virksomheder mulighed for at registrere sig i ét land og håndtere moms til alle EU-lande samme sted, siger Jørgen Wissing Jensen, underdirektør i Skattestyrelsen, og fortsætter:

 - Flere danske virksomheder skal nu forholde sig til de nye momsregler. Derfor opfordrer vi alle relevante virksomheder til, at de allerede i dag tilmelder sig ordningen, så deres ellers travle hverdag kan blive lidt enklere.

Læs mere om Moms One Stop Shop

Skattestyrelsen
Skattestyrelsen blev etableret den 1. juli 2018, da SKAT blev lukket og erstattet af syv nye styrelser. Skattestyrelsens opgave er at sikre, at borgere og virksomheder betaler korrekte skatter og afgifter. Ved omtale, der vedrører perioden efter 1. juli 2018, vil det være faktuelt forkert at omtale Skattestyrelsen som SKAT.

Yderligere oplysninger: Journalister, tlf.: 7237 0900; Borgere og virksomheder, tlf.: 7222 1818