Skattestyrelsen og Divisionsforeningen i fælles kamp mod sorte penge i fodbold

En styrket informationsindsats skal sikre, at fodboldens amatørklubber ikke omgår skattereglerne, når de aflønner spillere og trænere. I første omgang vil Skattestyrelsen deltage på møder mellem Divisionsforeningen og landets 2. divisionsklubber.

Skattestyrelsen og Divisionsforeningen, der står bag fodboldens Superliga, NordicBet Liga og 2. Division, går sammen i fælles kamp mod sorte penge i dansk fodbold.

Det sker efter, at medierne for nylig har beskrevet, hvordan sorte penge angiveligt flo-rerer som del af aflønningen af trænere og spillere i en række klubber i 2. Division.

Alliancen er opstået efter møder mellem parterne, og i første omgang stiller Skattestyrelsen op på informationsmøder med 2. divisionsklubberne for at udbrede kendskabet til skattereglerne.

- Fodboldspillere skal selvfølgelig ligesom alle andre danskere betale skat, hvis de får løn for at spille fodbold. Så vi spidser selvfølgelig ører, når vi hører, at der er sportsklubber, som aflønner deres spillere og trænere uden, at der bliver betalt skat. Omvendt er det også vigtigt for mig at slå fast, at der i fodboldklubberne, som i flere tilfælde drives af frivillige, kan være nogle, som har svært ved at finde ud af reglerne. Dem vil vi gerne hjælpe, så de bliver i stand til at aflønne spillere og trænere korrekt, siger Kim Tolstrup, underdirektør i Skattestyrelsen.

I Divisionsforeningen påpeger direktør Claus Thomsen, at foreningen løbende har fokus på problemet. Sorte penge er ikke bare konkurrenceforvridende, det bringer også selve fodboldspillet i miskredit.

- Derfor hilser jeg selvfølgelig Skattestyrelsen velkommen på vores møder med klubberne. Vi har kun en interesse i at oplyse om skattereglerne, så klubber og spillere konkurrerer på lige vilkår. Der er nul tolerance for omgåelse af skattereglerne og sorte penge samt strenge sanktioner  siger Claus Thomsen, der gør opmærksom på, at både klubber og spillere kan straffes med alt fra bøder til pointtab og tvangsnedrykning, hvis skattereglerne ikke overholdes.

Initiativet er det første i en række tiltag, som Skattestyrelsen og Divisionsforeningen er enige om skal forsøge at komme problemet til livs. På den helt korte bane vil Skattestyrelsen også øge sit fokus på klubbernes økonomi for at sikre, at skattereglerne bliver overholdt.

- Vi overvejer løbende, hvor vi bedst kan sætte ind med både kontrol, men også med vejledning om skattereglerne. Det her samarbejde med Divisionsforeningen giver os nyttig viden om fodboldverdenen, og om hvordan vi bedst sikrer, at klubberne overholder skattereglerne, siger Kim Tolstrup.

Skattestyrelsen
Skattestyrelsen blev etableret den 1. juli 2018, da SKAT blev lukket og erstattet af syv nye styrelser. Skattestyrelsens opgave er at sikre, at borgere og virksomheder betaler korrekte skatter og afgifter. Ved omtale, der vedrører perioden efter 1. juli 2018, vil det være faktuelt forkert at omtale Skattestyrelsen som SKAT. Læs mere om de syv nye styrelser på fra1til7.dk

Yderligere oplysninger: Journalister, tlf.: 7237 0900; Borgere og virksomheder, tlf.: 7222 1818