Gyldig fra

Skattestyrelsen opkræver 139 mio. kr. på momskontrol med udenlandske netbutikker

Momskontrol med udenlandske netbutikker har indtil nu resulteret i momsregninger for 139 mio. kr. Nu fortsætter kontrollen, efter at Skattestyrelsen på ny har fået tilladelse til at indhente oplysninger om danskernes betalinger til udenlandske netbutikker.

Oplysninger om danske forbrugeres betalinger til udenlandske netbutikker er et effektivt værktøj, når Skattestyrelsen skal kontrollere, om netbutikkerne angiver korrekt dansk moms af deres salg til danske privatpersoner. Derfor har Skatterådet endnu en gang givet Skattestyrelsen tilladelse til at indhente oplysninger fra pengeinstitutterne om forbrugernes betalinger. Denne gang for 2019 og 2020.

Tilladelsen læner sig op ad en større kontrolindsats, som Skattestyrelsen har foretaget gennem de seneste tre år. Indtil videre er 282 netbutikker, der har solgt elektronisk leverede ydelser eller varer ved såkaldt fjernsalg til danske forbrugere, blevet kontrolleret med udgangspunkt i betalingskortoplysninger for årene 2016 til 2018. Det har resulteret i momsregninger på i alt 139 mio. kr. til 189 af de kontrollerede netbutikker.

- Netbutikkerne har haft en så stor omsætning, at de enten burde have momsregistreret sig i Danmark eller har været registreret, men angivet for lidt dansk moms. Derfor har vi sendt regninger og vejledt om reglerne, så de også fremadrettet angiver og betaler den moms til Danmark, som de skal, siger Johnny Schaadt Hansen, underdirektør i Skattestyrelsen, og tilføjer:

- Med Skatterådets nye tilladelse kan vi fortsætte indsatsen, som er vigtig og nødvendig, når vi ser på resultaterne.

Kontrollerne viser, at der ikke er tale om systematisk svindel med moms, men derimod at de udenlandske netbutikker mangler overblik over, hvor meget de skal betale i moms og til hvilke lande.

Effektiv kontrol til gavn for konkurrence og velfærd

En udenlandsk netbutik skal betale dansk moms, hvis den har solgt varer ved fjernsalg eller elektronisk leverede ydelser, som fx streaming og download af musik, over en vis beløbsgrænse om året til danske forbrugere.

Betalingskortoplysningerne giver et tydeligt fingerpeg om de udenlandske netbutikkers salg til danske forbrugere. Derfor kan Skattestyrelsen kontrollere, om netbutikkerne er forpligtet til at momsregistrere sig og har angivet korrekt moms ved at sammenholde deres momsangivelser med betalingskortoplysningerne.

- Betalingskortoplysninger er et effektivt værktøj til at målrette vores kontrol mod de udenlandske netbutikker, der ikke overholder de fælles EU-momsregler. Indsatsen sikrer mere fair og lige konkurrencevilkår til gavn for de danske virksomheder, siger Johnny Schaadt Hansen.

Læs mere i Effektivt værktøj har styrket Skattestyrelsens kontrol med udenlandske netbutikker

Skattestyrelsen

Skattestyrelsen blev etableret den 1. juli 2018, da SKAT blev lukket og erstattet af syv nye styrelser. Skattestyrelsens opgave er at sikre, at borgere og virksomheder betaler korrekte skatter og afgifter. Ved omtale, der vedrører perioden efter 1. juli 2018, vil det være faktuelt forkert at omtale Skattestyrelsen som SKAT.

Yderligere oplysninger: Journalister, tlf.: 7237 0900; Borgere og virksomheder, tlf.: 7222 1818