Gyldig fra

Skattestyrelsen på social dumping-aktion i Køge: Fem ud af fem virksomheder skal undersøges igen

Fem virksomheder i byggebranchen fik onsdag besøg af Skattestyrelsen i forbindelse med en regional indsats mod social dumping. Skattestyrelsen følger op over for alle fem virksomheder i Køge.

Onsdag var Skattestyrelsen sammen med Arbejdstilsynet og politiet på besøg hos fem virksomheder i Køge. Indsatsen var rettet mod primært bygge- og servicebranchen og er en del af en større, koordineret indsats mod social dumping. Skattestyrelsen vil følge op over for alle fem undersøgte virksomheder.

- På vores kontroller i Køge undersøgte vi bl.a., om regnskaberne er i orden, og om virksomhederne afregner den skat og moms, de skal, samt om de udenlandske medarbejdere har et skattepersonnummer. Det er med til at sikre fair forhold på arbejdsmarkedet, siger funktionsleder i Skattestyrelsen Ernst O. Nielsen.

Virksomheder, som i går fik besøg, var på forhånd udvalgt til kontrol ud fra en bred vifte af oplysninger og registreringer. Fokus var rettet mod brancher, hvor myndighederne erfaringsmæssigt ved, at der kan være risiko for manglende moms- og skattebetaling, problemer med arbejdsmiljøet eller evt. illegalt arbejde. Under aktionen i Køge talte Skattestyrelsen med i alt 11 medarbejdere, heraf var der ni udenlandske og to danske statsborgere.

- Kontrollerne foregår stille og roligt. De fleste, vi møder under vores kontrol, samarbejder og er imødekommende. Det er også mit klare indtryk, at mange af virksomhederne faktisk er meget tilfredse med, at vi sikrer, at reglerne på området bliver fulgt, siger Ernst O. Nielsen.

Fokus for onsdagens landsdækkende social dumping-aktion var virksomheder i bygge- og anlægsbranchen samt restaurations- og servicebranchen. Skattestyrelsen besøgte på landsplan i alt 57 virksomheder og talte med 144 medarbejdere. På landsplan kan 48 af virksomhederne - svarende til 84 procent - se frem til at få deres forhold undersøgt nærmere.

Onsdagens landsdækkende social dumping-aktion er den fjerde afholdte ud af i alt otte planlagte kontroller i år. Derudover er der planlagt yderligere 17 regionale social dumping aktioner.

Læs mere om Skattestyrelsen arbejde med Social Dumping og andre kontroller

 

Skattestyrelsen
Skattestyrelsen blev etableret den 1. juli 2018, da SKAT blev lukket og erstattet af syv nye styrelser. Skattestyrelsens opgave er at sikre, at borgere og virksomheder betaler korrekte skatter og afgifter. Ved omtale, der vedrører perioden efter 1. juli 2018, vil det være faktuelt forkert at omtale Skattestyrelsen som SKAT.

Yderligere oplysninger: Journalister, tlf.: 7237 0900; borgere og virksomheder, tlf.: 7222 181