Gyldig fra

Skattestyrelsen på social dumping-kontrol i Esbjerg

Torsdag var Skattestyrelsen sammen med Arbejdstilsynet og politiet på landsdækkende social dumping-kontrol. I Esbjerg blev otte virksomheder besøgt. Skattestyrelsen følger op over for syv virksomheder.

Torsdag fik otte virksomheder i Esbjerg besøg af Skattestyrelsen, Arbejdstilsynet og politiet som led i en landsdækkende aktion mod social dumping. Virksomhederne, der blev besøgt, er hovedsageligt beskæftiget i byggebranchen.

- Når vi besøger virksomhederne, har vi fokus på, at der bliver afregnet korrekt skat til Danmark af det arbejde, der bliver udført her. Vi har fx fokus på personer, der er registreret som en udenlandsk virksomhed, men som reelt bør være omfattet af reglerne for arbejdsudleje eller være lønmodtagere, hvor indtægten skal beskattes i Danmark. Men vi sikrer også samtidigt, at der bliver afregnet korrekt moms og skat i forbindelse med fx et byggeri, fortæller Ernst O. Nielsen, der er funktionsleder i Skattestyrelsen.

Skattestyrelsen besøgte i alt otte virksomheder i Esbjerg. I forbindelse med besøgene, talte Skattestyrelsen med i alt 22 medarbejdere, hvoraf de 17 var udenlandske. Syv af de besøgte virksomheder kan se frem til, at Skattestyrelsen følger op over for dem.

- Hvis vi i forbindelse med vores kontrol får en formodning for, at skatten ikke afregnes korrekt, så følger vi op over for virksomheden. Vores opfølgning kan både være i form af yderligere oplysninger eller regnskabsmateriale. Først herefter kan vi endeligt afgøre, om medarbejderne er registreret korrekt. I Esbjerg talte vi dog med et par virksomheder, hvor vi allerede under besøget kunne konstatere, at lønnen for medarbejderne ikke var indberettet til Skattestyrelsen, forklarer Ernst O. Nielsen. 

Fokus for torsdagens landsdækkende social dumping-aktion var hovedsageligt virksomheder i bygge- og anlægsbranchen. Skattestyrelsen besøgte på landsplan i alt 49 virksomheder og talte med 135 medarbejdere, hvoraf de 103 var udenlandske arbejdere. I alt vil Skattestyrelsen følge op med yderligere kontrol over for 27 virksomheder - svarende til 55 procent af de besøgte virksomheder.

Skattestyrelsens indsats mod social dumping

Den fælles myndighedsindsats mod social dumping skal sikre at arbejde i Danmark foregår på ordentlige vilkår og efter danske regler. Skattestyrelsens rolle i denne indsats er at sikre, at udenlandske virksomheder og arbejdstagere betaler den korrekte skat og afgift i Danmark.

Indsatsen foregår bl.a. som fællesaktioner med Arbejdstilsynet og politiet på steder med mistanke om social dumping og brug af illegal arbejdskraft. Fx på byggepladser, landbrug, gartnerier, rengøring og restauranter.

I alt har Skattestyrelsen i første halvår af 2021 gennemført 1.199 kontroller, der har resulteret i regninger for 160 mio. kr. til virksomheder og ansatte.

Læs mere om Skattestyrelsen indsats mod social dumping

Yderligere oplysninger: Journalister, tlf.: 7237 0900; Borgere og virksomheder, tlf.: 7222 1818