Gyldig fra

Skattestyrelsen skærper kontrollen på tobaksområdet

Skattestyrelsen har afsluttet første del af kontrollen, efter at cigaretafgiften steg 1. april 2020. Umiddelbart er der regninger på vej til tobaksbranchen for knap ti mio. kr. Styrelsen retter nu søgelyset mod producenter, som ulovligt kan have frigivet varelagre til gamle priser, efter at afgiftsstigningen var trådt i kraft.

Den 1. april 2020 steg afgifterne på cigaretter og røgtobak, og Skattestyrelsen har netop færdiggjort første runde af sin kontrol med området. Kontrollen havde til formål at sikre, at virksomhederne ikke over-hamstrede cigaretter og røgtobak til gammel afgiftspris for at sælge dem til butikker inden afgiftsstigningen. Meget tyder dog på, at en række producenter netop har overtrådt den såkaldte hastringsregel, vurderer Skattestyrelsen.

- Nu har vi en høringsproces med producenterne, men umiddelbart ligner det, at vi samlet skal udsende regninger for henved ca. ti mio. kr., siger underdirektør og ansvarlig for afgiftsområdet i Skattestyrelsen, Anne Sofie Hedemann.

Hamstringsreglen betyder, at producenterne fra 20. november 2019 og frem til afgiftsstigningen trådte i kraft 1. april 2020 alene måtte købe stempelmærker til mere end 5 pct. flere styk cigaretter eller 5 pct. flere kg røgtobak, end virksomheden gjorde året forinden. Er der købt flere mærker end det tilladte, vil tobaksproducenten skulle betale differencen op til den nye afgift for disse.

- Langt de fleste virksomheder ser ud til at have holdt sig inden for grænserne, men på nuværende tidspunkt er der nogle få virksomheder, der ser ud til at have sendt flere cigaretter på markedet med den gamle afgift end tilladt. Og disse kan altså se frem til at få en regning fra os på afgiftsforskellen, siger Anne Sofie Hedemann.

Derudover går Skattestyrelsens afgiftsfolk straks i gang med at kontrollere, om en række producenter har frigivet gamle varelagre til detailleddet hen over skæringsdatoen for afgiftsstigningen 1. april 2020.

- Med den viden vi har i dag, kommer vi til at skærpe vores opmærksomhed på producenter, som hen over skæringsdatoen 1. april 2020 kan have frigivet cigaretpakker til gamle afgiftspriser fra deres lager til detailleddet – og altså har solgt cigaretpakker til en gammel pris på et tidspunkt, hvor afgiften burde være langt højere. Det er min vurdering, at der kan være noget at komme efter her også. Men det kigger vi nærmere på i den kommende tid. Finder vi noget hos producenterne, kommer også de til at betale afgiftsforskellen, siger Anne Sofie Hedemann, der tilføjer:

- Tobaksområdet er klart noget, vi kommer til at fokusere mere på i den kommende tid. Det siger sig selv.

Skattestyrelsen

Skattestyrelsen blev etableret den 1. juli 2018, da SKAT blev lukket og erstattet af syv nye styrelser. Skattestyrelsens opgave er at sikre, at borgere og virksomheder betaler korrekte skatter og afgifter. Ved omtale, der vedrører perioden efter 1. juli 2018, vil det være faktuelt forkert at omtale Skattestyrelsen som SKAT.

Yderligere oplysninger: Journalister, tlf.: 7237 0900; Borgere og virksomheder, tlf.: 7222 1818