Gyldig fra

Skattestyrelsen skruer op for informationen, når 470.000 virksomheder indberetter moms 1. september

Momsfristen 1. september er anledning til, at Skattestyrelsen med en kampagne sætter lys på momsområdet for at opnå så korrekte angivelser som muligt.

For at sikre en højere og mere korrekt momsangivelse fra tusindvis af virksomheder skruer Skattestyrelsen nu op for kommunikationen på området.

I perioden frem mod momsfristen 1. september har Skattestyrelsen søsat en kampagne, der minder om fristen og henviser virksomhederne til den vejledning, der skal hjælpe dem med at angive momsen rigtigt. Men myndigheden italesætter også med større tydelighed end tidligere, at Skattestyrelsen kontrollerer, at virksomhederne angiver korrekt.

I forbindelse med kampagnen lanceres en kontrolhjemmeside, der oplyser om Skattestyrelsens arbejde med moms. Fremover vil virksomhederne derfor møde kontrolbudskaber i alt lige fra kampagner, breve og presse til rekruttering og sociale medier.

- Vi ser mange fejl på momsområdet, og vi vil i højere grad end hidtil hjælpe virksomhederne med at gøre det rigtigt. Men vi er også klare om, at det har konsekvenser, hvis en virksomhed ikke indberetter korrekt eller overholder fristerne, siger fagdirektør i Skattestyrelsen, Thomas Hjortenberg.

I år er fristen ekstra vigtig. Skattestyrelsen har under Coronaperioden udbetalt mere end 20 mia. kr. i momslån for at styrke virksomhedernes likviditet. For fortsat at opretholde denne type lån skal virksomhederne overholde indberetningsfristerne, som fx den kommende momsfrist 1. september. Ellers opfylder virksomheden ikke betingelserne for lån, og det skal tilbagebetales.

Den aktuelle momskampagne understreger derfor fristen, oplyser om typiske fejl og hjælper virksomhederne med at forebygge dem – ligesom nystartede virksomheder kan få hjælp til at komme rigtigt ind i systemet. Kampagnen kan findes på skat.dk/huskmoms, men vil også kunne ses i det offentlige rum, herunder sociale medier.

Skattestyrelsen har de senere år styrket kontrollen på momsområdet og gør det fortsat. I perioden 2020-2023 tilføres skatteforvaltningen i alt 1.000 nye medarbejdere til en styrket skattekontrol. I de to første etaper, 2020 og 2021, styrkes momsområdet i Skattestyrelsen med mere end 100 medarbejdere fordelt på både kontrol og vejledning. Derudover er momsområdet også i fokus i forbindelse med kommende års prioriteringer af opgaver.

- Vi ved godt, at Coronaperioden har været hård ved en del virksomheder. Men der er mere end en million angivelser på momsområdet på årsbasis, og vi ser desværre fortsat for mange fejl. Samtidig ser vi, at en mindre gruppe virksomheder bevidst omgår reglerne, og dem skal vi have bedre fat i. Derfor skruer vi samlet set op for såvel vejledningen og informationen om vores kontrol. Fordi moms er ikke enkelt. Men ved at være tydeligere, håber vi, at flere virksomheder gør det rigtigt, siger Thomas Hjortenberg.

Læs mere på skat.dk/huskmoms

Yderligere oplysninger: Journalister, tlf.: 7237 0900; borgere, tlf.: 7222 1818