Gyldig fra

Skattestyrelsen står over for en historisk rekrutteringsopgave

Over de kommende tre år skal Skattestyrelsen ansætte op i mod 3.000 nye medarbejdere. Det sker bl.a. som følge af politisk opprioritering af skattekontrollen.

Skattestyrelsen har allerede gennemført første fase af regeringens reform af skattekontrollen. Bl.a. er der etableret to skattecentre i hhv. Fredericia og Frederikssund. Nu står Skattestyrelsen over for den næste opgave med oprettelsen af to yderligere skattecentre i hhv. Viborg og Esbjerg og en tilførsel af yderligere 250 medarbejdere til kontrolopgaver i Skattestyrelsen. I alt forventes Skattestyrelsen tilført 1.000 nye medarbejdere over fire år, og dertil kommer naturlig afgang og øvrig vækst.

- Borgere og virksomheder vil fremover opleve et øget kontroltryk gennem ansættelse af 1.000 nye medarbejdere til kontrol og udvikling af mere effektive kontrolformer. Styrkelsen af vores skattesystem tager nu for alvor fart med rekrutteringen og oplæringen af op til 3.000 specialiserede medarbejdere i de kommende år, siger Skattestyrelsens direktør Merete Agergaard.

Skattestyrelsen står dermed over for en af den nyere danmarkshistories største og mest spændende rekrutteringsopgaver inden for det statslige område.

- Det danske skattesystem er ikke altid enkelt. Men det må gerne føles sådan for borgere og virksomheder. Derfor er det afgørende, at vi får rekrutteret de bedste hoveder og hænder, så vi kan gøre det let for de, der gerne vil betale det, de skal. Men også så det bliver vanskeligt for dem, der helt bevidst forsøger at undgå at betale det, de skal, siger Merete Agergaard.

Stor rekrutteringskampagne
Der er både brug for traditionelle skattekompetencer og nye kompetencer, der forholder sig til den måde, verden forandrer sig, og Skattestyrelsen skal bruge nye kolleger rundt om i hele landet.

- Vi skal bruge mange forskelligartede kompetencer lige fra revisorer, jurister, specialister fra finanssektoren, adfærdsdesignere og dataspecialister, akademikere bredt set og specialiserede kontormedarbejdere. Målet er, at vi både får flere hænder, og at vi sammen arbejder målrettet og intelligent med at sikre, at alle betaler det, de skal, og at vi finder de få, der prøver at snyde, siger Skattestyrelsens direktør.

Skattestyrelsen starter derfor en større rekrutteringskampagne i dag med henblik på at sikre sig de bedste af de bedste kandidater til en vigtig samfundsopgave.

- Skattestyrelsen er en spændende vidensorganisation og en fremtidens arbejdsplads, hvor mulighederne og udfordringerne for den enkelte er til at få øje på. Den store tilførsel og udskiftning af medarbejdere ser vi som en stor strategisk mulighed for at skabe det miks af kompetencer, der bedst matcher de muligheder og udfordringer, vi står over for i fremtiden, slutter Merete Agergaard.

Baggrund for Skattestyrelsens rekrutteringsbehov

  • Det er regeringens mål, at der i perioden 2020-2023 etableres otte nye skattecentre uden for hovedstadsområdet, og samtidig tilføres 1.000 ekstra medarbejdere til styrkelse af skattekontrollen.

  • De første to nye skattecentre blev i 2020 oprettet i Fredericia og Frederikssund, og de næste to oprettes i Viborg og Esbjerg i 2021.

  • Skattestyrelsen anslår udover de 1.000 nye medarbejdere til kontrolopgaven at skulle rekruttere ca. 2.000 nye medarbejdere og ledere frem mod 2023 som følge af naturlig afgang og løbende personaleomsætning samt anden vækst.

  • Skattestyrelsen har i 2020 rekrutteret ca. 900 medarbejdere og anslår frem til udgangen af 2023 at skulle rekruttere yderligere op imod 3.000 nye medarbejdere.

  • Skattestyrelsen har aktuelt lokationer i 24 byer rundt om i hele Danmark.

Skattestyrelsen

Skattestyrelsen blev etableret den 1. juli 2018, da SKAT blev lukket og erstattet af syv nye styrelser. Skattestyrelsens opgave er at sikre, at borgere og virksomheder betaler korrekte skatter og afgifter. Ved omtale, der vedrører perioden efter 1. juli 2018, vil det være faktuelt forkert at omtale Skattestyrelsen som SKAT.

Yderligere oplysninger: Journalister, tlf.: 7237 0900; borgere og virksomheder, tlf.: 7222 1818