Gyldig fra

Skattestyrelsen stopper udbetalinger for 30 mio. kr. til virksomhedsejere med store overskydende skatter

I 2021 har Skattestyrelsen fundet fejl i otte ud af ti kontroller af virksomhedsejere med store overskydende skatter, og styrelsen har bremset udbetalinger på godt 30 mio. kr. til disse. Virksomhedsejere har frem til 1. juli 2022 til at sikre, at alle oplysninger i årsopgørelsen for 2021 er korrekte. Kontrollerne af store overskydende skatter fortsætter i 2022.

Skattestyrelsen har i 2021 gennemført 212 kontroller af virksomhedsejeres overskydende skat inden den blev udbetalt. I otte ud af ti tilfælde fandt Skattestyrelsen fejl i virksomhedsejernes indberetninger til Skattestyrelsen, som ville have resulteret i en for høj overskydende skat uden Skattestyrelsens kontrol. I alt blev der i 168 kontroller stoppet fejlagtige udbetalinger til virksomhedsejere på samlet godt 30 mio. kr. Det svarer til omkring 180.000 kr. i gennemsnit.

- Vores erfaring er, at når penge først er udbetalt, kan de være svære at få ind igen. Derfor har vi et øget fokus på områder, hvor vi udbetaler større beløb, det gælder også store overskydende skatter for erhvervsdrivende. Som myndighed er det vores opgave at sikre, at alle betaler korrekte skatter og afgifter, siger Johnny Schaadt Hansen, der er underdirektør i Skattestyrelsen.

Når Skattestyrelsens it-systemer automatisk stopper udbetalingen af store overskydende skatter, sker det ikke alene på baggrund af en fast beløbsgrænse. Beløbsgrænserne er forskellige fra virksomhedsejer til virksomhedsejer, det afhænger også af den enkelte virksomhedsejers økonomi og øvrige forhold.

- Det, der kan være en stor overskydende skat for én, er ikke nødvendigvis det samme for en anden. Vi har rigtige mange oplysninger om virksomhedsejerne og deres økonomi. De oplysninger bruger vi til at vurdere, om en overskydende skat skal kontrolleres inden en udbetaling, forklarer Johnny Schaadt Hansen.

Mange årsager til fejl

Skattestyrelsens 212 kontroller af overskydende skatter i 2021 viser, at der er mange årsager til, at virksomhedsejerne ender med en fejlagtig overskydende skat. De hyppigste fejl er, at de trækker et underskud fra i deres personlige selvangivelse, som vedrører et selskab, de er hovedaktionærer i, eller at de mangler at oplyse overskud af deres personlige virksomhed.

- Meget af det, vi ser, er fejl. Men det er store fejl. Og alene det kan resultere i, at de selvstændige får en bøde. Men den gode nyhed er, at det kan undgås, hvis man sørger for at tjekke oplysningerne i årsopgørelsen, og i øvrigt sikrer sig, at det hele er med. Og hvis resultatet er en stor overskydende skat, man ikke havde forventet, så bør man gå alle tal og oplysninger igennem en ekstra gang, siger Johnny Schaadt Hansen.

Skattestyrelsen fortsætter kontroller af store overskydende skatter hos virksomhedsejere. Fristen for at oplyse ens virksomheds endelige over- eller underskud for 2021 er senest den 1. juli 2022.

Læs mere om skat af egen virksomhed

Yderligere oplysninger: Journalister, tlf.: 7237 0900; Borgere og virksomheder, tlf.: 7222 1818