Gyldig fra

Skattestyrelsen tager skridt til at appellere dom afsagt i England i udbyttesagen

Retten i London har afvist Skattestyrelsens søgsmål i England i Udbyttesagen. Styrelsen er uenig og har allerede taget skridt til at appellere dommen. Skattestyrelsen afventer sagens videre gang i det engelske retssystem.

Skattestyrelsens søgsmål i bl.a. England udspringer af, at Danmark i perioden fra 2012 til medio 2015 blev udsat for formodet svindel med refusion af angiveligt indeholdt udbytteskat for et samlet beløb på ca. 12,7 mia. kr. 

Skattestyrelsen har i den anledning over de seneste år iværksat en lang række civilretlige tiltag med henblik på at stille de ansvarlige aktører til ansvar og tilbageføre så mange som muligt af de 12,7 mia. kr. til den danske statskasse, herunder er der bl.a. anlagt civilretlige søgsmål i flere lande.

Retten i London – der behandler de søgsmål, Skattestyrelsen har anlagt i England – bestemte i sommeren 2020 at udskille to juridiske spørgsmål af relevans for sagerne til prøvelse, inden den egentlige hovedforhandling i sagerne finder sted. Der er nu faldet dom efter rettens høring af det ene af disse spørgsmål.

Omdrejningspunktet for denne høring har været spørgsmålet om, hvorvidt Skattestyrelsens søgsmål retmæssigt er anlagt som civilretlige krav, eller om det reelt er skatteretlige krav. Ifølge de engelske regler har de engelske domstole nemlig ikke kompetence til at behandle en sag, der – enten direkte eller indirekte – vedrører håndhævelsen af fx skatteregler i en fremmed stat.

Skattestyrelsen har gjort gældende, at der i langt de fleste sager, som Skattestyrelsen har anlagt i England, har været tale om uberettigede anmodninger om refusion af indeholdt udbytteskat baseret på fiktivt ejerskab af aktier og/eller forfalsket dokumentation. I en mindre del af sagerne har der muligt været tale om eksisterende aktier, men hvor de ansøgende parter ikke har haft et reelt ejerskab af aktierne. Da der ikke har været tale om reelle aktier eller reelt ejerskab af aktier, har de sagsøgte personer og selskaber efter Skattestyrelsens opfattelse dermed aldrig modtaget eller været berettiget til at modtage udbytte eller fået indeholdt udbytteskat. Derfor er styrelsens krav netop ikke et skatteretligt krav, men derimod et civilretligt krav, hvor Skattestyrelsen som forurettet part søger at få tilbageført et beløb modsvarende det, den danske statskasse er blevet besveget.

Retten i Londons dom fastslår, at Skattestyrelsens krav mod de sagsøgte i England ifølge engelsk ret reelt udgør et skattekrav, der ikke kan prøves af de engelske domstole, og Skattestyrelsens søgsmål afvises derfor af retten.

Skattestyrelsen er meget overrasket over dommen og er grundlæggende uenig i dommens præmisser, navnlig i lyset af, at Retten i New York i 2018 tog stilling til et tilsvarende spørgsmål, og i den forbindelse tilkendegav, at der i forhold til Skattestyrelsens søgsmål i USA ikke umiddelbart var tale om skatteretlige krav. Ligeledes er der både i Danmark og i andre lande taget strafferetlige skridt i sagskomplekset, hvilket efter Skattestyrelsens vurdering understøtter, at der har været tale om svig. Skattestyrelsen har på den baggrund allerede taget skridt til at appellere afgørelsen. Skattestyrelsen afventer nu sagens videre gang i det engelske retssystem.

Skattestyrelsen

Skattestyrelsen blev etableret den 1. juli 2018, da SKAT blev lukket og erstattet af syv nye styrelser. Ved omtale, der vedrører perioden efter 1. juli 2018, vil det være faktuelt forkert at omtale Skattestyrelsen som SKAT. Læs mere om de syv nye styrelser på fra1til7.dk.

Yderligere oplysninger: Journalister, tlf.: 7237 0900; borgere, tlf.: 7222 1818