Gyldig fra

Skattestyrelsen tager skridt til at stævne yderligere pensionsplaner i udbyttesagen

Skattestyrelsen gør klar til at sagsøge de sidste amerikanske pensionsplaner for ca. 1,2 mia. kr. Der er aktører i sagskomplekset, der har interesse i at kaste grus i maskineriet og ødelægge skattemyndighedernes muligheder for at få så mange penge som muligt tilbage til den danske stat. Kammeradvokaten understreger, at udlægningen af udbytteforliget i offentligheden er forkert.

Skattestyrelsen har i maj måned indgået et forlig med 61 pensionsplaner m.fl. – de såkaldte forligsparter – om at tilbagebetale 1,6 mia. kr. ud af et samlet refusionsbeløb på ca. 2,9 mia. kr. Beløbet svarer til det samlede beløb, som parterne på det foreliggende grundlag har oplyst selv at have modtaget.

Skattestyrelsen er i gang med at analysere pengestrømmene med henblik på at fastlægge det eksakte beløb, som forligsparterne har modtaget. Hvis det viser sig, at forligsparterne har modtaget mere end 1,6 mia. kr., bliver forligssummen forhøjet med et tilsvarende beløb. Dette er et vilkår i forliget.

Differencen mellem det tilbagesøgte beløb på ca. 2,9 mia. kr. og forligssummen på 1,6 mia. kr. er efter Skattestyrelsens og Kammeradvokatens opfattelse modtaget af andre aktører i det samlede kompleks. Skattestyrelsen forfølger fortsat restbeløbet på ca. 1,3 mia. kr. hos disse aktører.

Flere medier skriver, at forligsaftalen vedrører tilbagesøgning for 4,1 mia. kr. Misforståelsen beror på en ukorrekt antagelse om, at forliget omfatter 19 øvrige pensionsplaner, som selvstændigt har tilbagesøgt ca. 1,2 mia. kr.

De 80 pensionsplaner (61+19) har samlet tilbagesøgt ca. 4,1 mia. kr. De 19 pensionsplaner er imidlertid ikke forligsparter.

Skattestyrelsen tager nu skridt til at sagsøge de sidste amerikanske pensionsplaner for de i alt ca. 1,2 mia. kr. De fem ud af de 19 er allerede sagsøgt, og de resterende 14 vil blive det i den kommende tid.

- De 19 pensionsplaner er ikke forligsparter, og der er ej heller givet rabat i forbindelse med forligsaftalen. Nu tager vi et definitivt skridt og gør klar til at sagsøge de sidste pensionsplaner for ca. 1,2 mia. kr. De første fem er allerede sagsøgt, og de øvrige 14 vil blive det inden for kort tid, siger Skattestyrelsens chefforhandler, direktør for Særlig Kontrol Steen Bechmann Jacobsen.

Skattestyrelsens advokat i udbyttesagen, partner hos Kammeradvokaten Boris Frederiksen, der er hovedskribent på aftalen, understreger, at der i et så komplekst forløb som i udbyttesagen er forhold, der gør, at en udenforstående uden fuld indsigt vil have svært ved at forstå indholdet af den endelige aftale ved blot at læse aftalen eller dele heraf.

- Det er og har været min opfattelse, at den endelige aftale er udtryk for det bedst mulige resultat under de givne omstændigheder, hvor Skattestyrelsen skal forfølge krav over for flere hundrede selskaber og personer i mange lande, og hvor den nærmere sammenhæng i mellem disse personer kun i begrænset omfang er kendt af offentligheden. Det er derfor også min klare opfattelse, at den læsning af aftalen, der lægges til grund ved den seneste tids kritik, er forkert. Samtidig er det bemærkelsesværdig, at kritikken helt underkender betydningen af den udlægning af aftalen, der kommer fra den myndighed og de rådgivere, der har deltaget i forhandlingen af og udfærdigelsen af aftalen, siger Boris Frederiksen.

Skattestyrelsens direktør Merete Agergaard står fuldt bag forliget.     

- Vi varetager den danske stats interesse i denne helt særlige sag. Vi har én opgave, og det er at få så stort et beløb som muligt hjem til Danmark. Vi har indgået et forlig, som vi står 100 procent bag. Til gengæld er der mange andre aktører i sagskomplekset, der har interesse i at kaste grus i maskineriet og ødelægge vores muligheder for at få pengene tilbage til Danmark. Det bør vi alle være bekymrede for, siger Merete Agergaard.

Ordførerne i Folketingets Skatteudvalg har inden for de seneste uger fået flere fortrolige orienteringer om forliget.

Skattestyrelsen
Skattestyrelsen blev etableret den 1. juli 2018, da SKAT blev lukket og erstattet af syv nye styrelser. Skattestyrelsens opgave er at sikre, at borgere og virksomheder betaler korrekte skatter og afgifter. Ved omtale, der vedrører perioden efter 1. juli 2018, vil det være faktuelt forkert at omtale Skattestyrelsen som SKAT. Læs mere om de syv nye styrelser på fra1til7.dk.

Yderligere oplysninger: Journalister, tlf.: 7237 0900; Borgere og virksomheder, tlf.: 7222 1818