Gyldig fra

Skattestyrelsen tilbagebetaler restskat til 350 borgere

En it-fejl i sidste uge betød, at Skattestyrelsen udsendte forkerte årsopgørelser med opkrævning af restskat til en større gruppe borgere. Heraf accepterede godt 6.000 personer ændringerne – og ca. 350 nåede at betale restskatten. Disse borgere får nu deres penge tilbage.

Ved en beklagelig fejl modtog 115.000 enlige forsørgere i sidste uge et forslag til en ny årsopgørelse for 2018 fra Skattestyrelsen med for lavt beskæftigelsesfradrag.

Blandt de 115.000 borgere nåede mere end 6.000 borgere at acceptere ændringen, og ca. 350 personer nåede at indbetale den forkerte restskat. 

Skattestyrelsen har nu rettet de forkerte årsopgørelser tilbage og begynder i dag at betale pengene tilbage til de berørte borgere. De første borgere vil allerede tirsdag opleve, at pengene står på deres NemKonto. For alle øvrige ventes pengene at være tilbagebetalt i løbet af de følgende dage.

- Jeg vil endnu engang beklage, at de mange forkerte årsopgørelser har medført unødig bekymring. Det siger sig selv, at vi tager det her særdeles alvorligt. Vi har brugt de seneste dage på at identificere og rette alle årsopgørelserne tilbage til det oprindelige og give de berørte borgere besked. Det sidste, der mangler, er, at vi er klar til at betale pengene tilbage, og det gør vi nu, siger Karoline Klaksvig, der er underdirektør i Skattestyrelsen.

På nuværende tidspunkt er Skattestyrelsen i samarbejde med sin it-leverandør i færd med at sikre, at en lignende fejl ikke kan gentage sig. Det står klart, at der skete en teknisk fejl i indlæsning af data i Skattestyrelsens systemer, hvilket medførte, at beskæftigelsesfradraget for enlige forsørgere i indkomståret 2018 faldt ud hos de pågældende borgere.

Alle årsopgørelser er nu rettet og ses i TastSelv på skat.dk 

Skattestyrelsen

Skattestyrelsen blev etableret den 1. juli 2018, da SKAT blev lukket og erstattet af syv nye styrelser. Skattestyrelsens opgave er at sikre, at borgere og virksomheder betaler korrekte skatter og afgifter. Ved omtale, der vedrører perioden efter 1. juli 2018, vil det være faktuelt forkert at omtale Skattestyrelsen som SKAT. Læs mere om de syv nye styrelser på fra1til7.dk.

Yderligere oplysninger: Journalister, tlf.: 7237 0900; Borgere og virksomheder, tlf.: 7222 1818