Gyldig fra

Skattestyrelsen udbetaler 176 mio. kr. til velgørende organisationer

En række velgørende organisationer får i disse uger udbetalt i alt 176. mio. kr. Det sker fra en pulje, hvor organisationerne har søgt om delvis kompensation for udgifter til købsmoms i forbindelse med deres momsfri almenvelgørende aktiviteter.

For 536 velgørende organisationer, som består af alt fra museer til zoologiske haver og patientforeninger, kommer der i disse uger penge på kontoen. Organisationerne får udbetalt tilsammen 176 mio. kr. i delvis momskompensation. Penge, organisationerne har søgt refunderet, fordi de har haft udgifter til købsmoms i forbindelse med deres almenvelgørende momsfri aktiviteter.

- Nogle af de velgørende organisationer kan stadig være påvirket af corona, og derfor regner jeg med, at pengene falder på et tørt sted, siger Kenneth Joensen, selskabsskattedirektør i Skattestyrelsen.

De aktiviteter, som de almenvelgørende organisationer kan søge om momskompensation for, er de momsfrie aktiviteter. Et museum vil eksempelvis være berettiget til delvis momskompensation, da det har kulturelle aktiviteter, der er momsfritaget efter momsloven.

- Vi er sat i verden for at sikre, at borgere, virksomheder og organisationer får betalt de skatter og afgifter, de skal, og derfor skal organisationerne selvfølgelig have de penge tilbage gennem ordningen, som de er berettiget til, siger Kenneth Joensen.

Inden pengene lander hos organisationerne, tjekker Skattestyrelsen, om organisationerne skylder det offentlige penge. Hvis dette er tilfældet, vil Skattestyrelsen inden udbetalingen lave en modregning. Ud af de 536 velgørende organisationer vil ca. 200 opleve at blive modregnet pga. gæld til det offentlige.

Sidste års udbetalinger fra momskompensationsordningen var pga. coronasituationen fremrykket med to måneder, men i år er udbetalingstidspunktet igen i starten af december.

Den delvise momskompensation, som Skattestyrelsen udbetaler, er afsat på Finansloven 2021.

Skattestyrelsen er underlagt udvidet tavshedspligt og kan derfor ikke oplyse, hvilke organisationer, der udbetales penge til.

Yderligere oplysninger: Journalister, tlf.: 7237 0900; Borgere og virksomheder, tlf.: 7222 1818