Gyldig fra

Skattestyrelsen udbetaler rentefrie momslån for 4,1 mia. kr.

Indtil videre har 14.000 virksomheder søgt om et rentefrit lån svarende til den moms, de indberettede i marts. I den første uge har Skattestyrelsen godkendt lån for 4,1 mia. kr. til godt 13.100 virksomheder. Ansøgningsfristen udløber 15. juni 2020.

For at styrke danske virksomheders likviditet under coronakrisen har små og mellemstore virksomheder siden 5. maj kunnet søge om et rentefrit lån, der svarer til den moms, de har indberettet i marts. Lånemuligheden gælder også lønsumsafgiften for visse virksomheder.

Skattestyrelsen har i løbet af den første uge modtaget og behandlet omkring 14.000 ansøgninger. Godt 13.100 virksomheder har indtil videre fået godkendt rentefrie lån på samlet set 4,1 mia. kr. Skattestyrelsen udbetaler lånene løbende, og derfor står de fleste af pengene allerede på virksomhedernes konti.

- Vi behandler ansøgningerne i takt med, at de kommer ind, og vi forventer at udbetale pengene til virksomhederne inden for fem arbejdsdage. I løbet af den første uge har vi godkendt lån for 4,1 mia. kr. til godt 13.100 virksomheder. Langt de fleste virksomheder har allerede fået pengene udbetalt, og for den resterende del er pengene på vej til dem, siger Peter Thorgaard, der er underdirektør i Skattestyrelsen.

Knap 900 virksomheder har fået afslag på et rentefrit moms- eller lønsumsafgiftslån. Det svarer til 6 pct. af de behandlede ansøgninger.

- Når en virksomhed får afslag på et lån, sker det hovedsageligt, fordi de ikke har indsendt momsangivelsen i marts til tiden, og så er man ikke berettiget til et lån. Derudover er der enkelte, der har fået afslag, fordi ejeren eller ledelsen i virksomheden tidligere har fået dom for skatte- eller afgiftssvig, forklarer Peter Thorgaard.

En række andre virksomheder har også fået afslag, fordi de tidligere har fået fastsat deres moms, afgifter eller A-skat af Skattestyrelsen. Dette skyldes, at virksomhederne ikke har indsendt en angivelse, som de skulle. Denne gruppe kan komme i betragtning til et lån, hvis de indsender en angivelse for de relevante perioder.

Ansøgningerne om udbetaling af lånet skal ske gennem virk.dk, men behandles af Skattestyrelsen. Skattestyrelsen forventer, at ordningen kan bruges af omkring 300.000 virksomheder, der samlet vil kunne få lån for omkring 35 mia. kr. Ansøgningsfristen udløber den 15. juni 2020, og lånet skal tilbagebetales senest den 1. april 2021.

Lånemuligheden gælder også for virksomheder, der har afregnet lønsumsafgift efter den såkaldte metode 4 med frist den 15. april. Det drejer sig fx om tandlæger, fysioterapeuter, ergoterapeuter og vognmænd, herunder taxa.

Læs mere om anvendelsen af lånemuligheden

Læs mere om lånemuligheden og andre hjælpepakker på skat.dk/corona 

Skattestyrelsen

Skattestyrelsen blev etableret den 1. juli 2018, da SKAT blev lukket og erstattet af syv nye styrelser. Skattestyrelsens opgave er at sikre, at borgere og virksomheder betaler korrekte skatter og afgifter. Ved omtale, der vedrører perioden efter 1. juli 2018, vil det være faktuelt forkert at omtale Skattestyrelsen som SKAT. Læs mere om de syv nye styrelser på fra1til7.dk.

Yderligere oplysninger: Journalister, tlf.: 7237 0900; borgere og virksomheder, tlf.: 7222 1818