Gyldig fra

Skattestyrelsen udskyder selskabers oplysningsfrist en uge

Som konsekvens af sidste uges driftsforstyrrelser hos Nets, er der nu så stort et pres på selskabsskattesystemet, at selskabers deadline for indberetninger udskydes til torsdag den 7. juli 2022.

I sidste uge forårsagede driftsforstyrrelser hos Nets, at bl.a. selskaber gennem flere dage ikke kunne indberette oplysninger til Skattestyrelsen. Problemerne hos Nets er løst, men som konsekvens heraf er der opstået et stort pres på Skattestyrelsens system TastSelv-Erhverv DIAS. Skattestyrelsen har konstateret, at der nu er uhensigtsmæssigt lange svartider på systemet, og dette medfører, at selskaber, som endnu ikke har indberettet, har vanskeligt ved at overholde oplysningsfristen.

Skattestyrelsen ser sig derfor nødsaget til at udskyde oplysningsfristen for selskaber med en uge. Det vil sige, at fristen udskydes fra i dag den 30. juni 2022 til torsdag den 7. juli 2022.

- Det er en ærgerlig situation, men vi ser ikke anden udvej end at rykke fristen med en uge, til torsdag i næste uge den 7. juli 2022. Vi har fulgt forløbet tæt, og i går konstaterede vi, at systemerne var pressede. Presset aftog onsdag aften, men i dag er systemerne igen hårdt belastede. I denne nye situation udskyder vi derfor fristerne for indsendelse af selskabernes oplysningsskema med en uge, siger selskabsskattedirektør Kenneth Joensen, Skattestyrelsen.

Den frist, der rykkes, er:

• Fristen i dag, den 30. juni 2022, som angår selskaber med regnskabsår, der følger kalenderåret, altså med udløb den 31. december. Den nye frist er nu torsdag den 7. juli 2022.

- Det er klart, at nogle vil opleve det som både forvirrende og besværligt, at der er opstået kø for de mange selskaber, der arbejder hårdt for at indberette deres oplysninger inden for fristen. På baggrund af den konkrete situation mener jeg, at det er nødvendigt, at vi giver selskaberne flere dage til at nå at indberette, siger Kenneth Joensen.

Det er væsentligt at bemærke, at oplysningsfristen for borgere og selvstændige erhvervsdrivende (skattekontrollovens §§ 10-11) med frist den 1. juli 2022 fastholdes som hidtil. Der har ikke været udfordringer med indberetninger i Skattestyrelsens øvrige systemer i relation til denne frist. Med henvisning til skattekontrolloven vil Skattestyrelsen anse oplysningerne som rettidigt indgivet frem til mandag den 4. juli 2022 inden kl. 9.00.

Det er altså kun selskaber med oplysningsfrist den 30. juni (skattekontrollovens § 12, stk. 1), der får forlænget fristen med en uge.

Fristen for indgivelse af dokumentation efter skattekontrollovens § 39, stk. 3, forlænges tilsvarende med en uge, jf. skattekontrollovens § 14, stk. 3.

Yderligere oplysninger: Journalister, tlf.: 7237 0900; Borgere og virksomheder, tlf.: 7222 1818