Gyldig fra

Skattestyrelsen udvider med to nye enheder i Aarhus til bekæmpelse af international skatteunddragelse

Skattestyrelsen styrker indsatsen mod international Skatteunddragelse og opretter i efteråret 2020 to ekstra kontrolenheder i Aarhus. Samtidig ansættes 30 nye medarbejdere.

Som et led i regeringens planer om styrket skattekontrol tilføjer Skattestyrelsen to nye kontrolenheder til Center for Bekæmpelse af International Skatteunddragelse (CEBIS) i Aarhus. Helt konkret vil opgaven i enhederne gå ud på at gennemføre kontrol med modtagne oplysninger fra udlandet, undersøge modtagne lækagedata, gennemgå oplysninger om pengeoverførsler ud og ind af Danmark samt afdække nye svigsmønstre og tendenser.

 - I takt med at flere virksomheder og borgere har økonomiske interesser på tværs af landegrænser, er det naturligt, at vi også tilpasser vores kontroller. Med tilførslen af to enheder og i alt 30 nye kolleger er der tale om en markant styrkelse af indsatsen mod international skatteunddragelse. Det er en vigtig opgave og noget, jeg er sikker på, man kommer til at mærke, siger Kim Tolstrup, der er underdirektør i Skattestyrelsen.

De to nye enheder er en tilføjelse til tre allerede etablerede kontrolenheder i Aarhus, der med styrkelsen kommer til at danne rammen om en stor og vigtig arbejdsplads i indsatsen mod international skatteunddragelse. Herudover er der også enheder i Aalborg og Høje-Taastrup.

30 nye stillinger
Til at bemande de to nye enheder i Center for International Skatteunddragelse har Skattestyrelsen netop slået de første af i alt 30 stillinger op. Her er det bl.a. jurister, revisorer og skatterevisorer eller andre med en juridisk eller regnskabsmæssig profil, der er brug for.

Herudover søger Skattestyrelsen også dataanalytikere til at bearbejde, analysere og finde mønstre i de store mængder data som styrelsen modtager fra bl.a. udenlandske skattemyndigheder, som del af arbejdet med at imødegå international skatteunddragelse.

- Det er et utrolig spændende område af skattekontrollen, vi står med her. Der er konstant udvikling og nye tendenser, vi skal holde øje med. Og så har vi i forvejen et rigtig godt og fagligt stærkt team, som jeg nu ser frem til at byde nye kolleger velkommen til. Vi har både stillinger til de meget erfarne og til de, som lige er blevet færdige med deres studier. Kendskab til skatteretten, regnskaber og sagsbehandling er selvfølgelig en fordel, men vi er klar til at oplære de rigtige kandidater, forklarer Kim Tolstrup.

Center for Bekæmpelse af International Skatteunddragelse (CEBIS) er en del af fagområdet Særlig Kontrol i Skattestyrelsen. CEBIS har til opgave at bekæmpe og imødegå national og international skatteundgåelse og svig ved bl.a. at finde fysiske og juridiske personer, der, på tværs af en eller flere landegrænser, bevidst søger at undgå dansk eller udenlandsk beskatning.

Stillingerne kan ses her. Ansøgningsfristen er 30. august 2020.

Læs mere om Skattestyrelsens stillinger i forbindelse med Styrket Skattekontrol

Skattestyrelsen
Skattestyrelsen blev etableret den 1. juli 2018, da SKAT blev lukket og erstattet af syv nye styrelser. Skattestyrelsens opgave er at sikre, at borgere og virksomheder betaler korrekte skatter og afgifter. Ved omtale, der vedrører perioden efter 1. juli 2018, vil det være faktuelt forkert at omtale Skattestyrelsen som SKAT.

Yderligere oplysninger: Journalister, tlf.: 7237 0900; Borgere og virksomheder, tlf.: 7222 1818