Gyldig fra

Skattestyrelsen: Yderligere seks personer politianmeldes for formodet svig med momslån

Over to perioder ansøgte 30.300 virksomheder sidste år om rentefrie lån i egne moms- og lønsumsangivelser. I november blev 19 personer politianmeldt for mistanke om svig, og nu er Skattestyrelsen klar til at melde yderligere seks personer til politiet.

Kontrollen med moms- og lønsumslån virker. Det er konklusionen i Skattestyrelsen, efter at styrelsen over to omgange i 2020, i maj-juni og november-december, udbetalte mere end 7,4 mia. kr. til knap 27.000 virksomheder.

Skattestyrelsen har behandlet langt de fleste ansøgninger om lån inden for fem arbejdsdage. Denne periode er brugt til at kontrollere, at alle ansøgningerne opfyldte kriterierne for at få et lån. I alt blev knap 3.300 låneansøgninger afvist som led i kontrollen.

I en række af de afviste ansøgninger har Skattestyrelsen vurderet, at der bevidst er afgivet forkerte oplysninger for at få et lån. Derfor blev 19 personer i november politianmeldt for formodet svig i forbindelse med ansøgninger, som var indgivet i den første låneperiode. Skattestyrelsen politianmelder nu yderligere seks personer for formodet svig med moms- eller lønsumslån i ansøgningsrunden, som var åben i november og december.

Politianmeldelserne af de i alt 25 personer vedrører samlet 28 virksomheder, der i alt mistænkes for svig for 5,7 mio. kr. Alle er blevet opdaget i ansøgningsfasen, og der er således ikke sket uberettiget udbetaling af lån.

- Vi kan jo aldrig garantere, at der ikke kan ske svig, heller ikke her. Men ordningen med moms- og lønsumslån havde det formål at styrke likviditeten hos virksomhederne, og at virksomhederne efter en kort sagsbehandling – inden for fem arbejdsdage – kunne få godkendt et rentefrit lån. Med så kort en frist har vi skullet være skarpe i udvælgelsen af mistænkelige ansøgninger, og det ser ud til, at vi er lykkes med det, siger underdirektør Kim Tolstrup, Skattestyrelsen.

Over halvdelen af virksomhederne, som fik afvist en ansøgning, havde ikke rettidigt angivet den moms eller lønsumsafgift, de ønskede at låne. Derudover fik knap 700 virksomheder afslag, fordi de allerede havde fået et lån. 47 ansøgninger blev afvist, fordi et eller flere medlemmer af ledelsen tidligere var dømt for en form for økonomisk kriminalitet.

Skattestyrelsen har i forbindelse med låneordningen styrket sit samarbejde med relevante myndigheder, herunder bl.a. SØIK og Erhvervsstyrelsen. Blandt andet udlånte Skattestyrelsen i dele af 2020 syv medarbejdere til at styrke Erhvervsstyrelsens kontrol med hjælpepakker. To af disse medarbejdere er fortsat udlånt.

Samtidig er der bl.a. etableret en ’risikoliste’ mellem enkelte myndigheder, der sikrer, at Skattestyrelsen orienteres om virksomheder, som er politianmeldt af fx Erhvervsstyrelsen, og dermed kan indgå i kontrolarbejdet fx omkring moms- og A-skat lån hos Skattestyrelsen.

Derudover er en af betingelserne for at opnå et moms- eller lønsumslån, at virksomheden i hele lånets løbetid opfylder de objektive regler, der er opstillet for lånet. Derfor foretages løbende en efterkontrol af, om betingelserne vedbliver at være opfyldte – i modsat fald vil konkrete lån blive forlangt tilbagebetalt.

- Skattestyrelsen er på baggrund af denne status godt klædt på til at bremse uretmæssige udbetalinger fra statskassen, før det sker. Jeg kan dog garantere, at vi fortsat vil holde nøje øje med forsøg på svig, og derfor prioriterer vi også fortsat vores samarbejde med relevante myndigheder og interessenter meget højt, siger Kim Tolstrup.

Læs mere om de momslån, der er udbetalt

Skattestyrelsen
Skattestyrelsen blev etableret den 1. juli 2018, da SKAT blev lukket og erstattet af syv nye styrelser. Skattestyrelsens opgave er at sikre, at borgere og virksomheder betaler korrekte skatter og afgifter. Ved omtale, der vedrører perioden efter 1. juli 2018, vil det være faktu-elt forkert at omtale Skattestyrelsen som SKAT.

Yderligere oplysninger: Journalister, tlf.: 7237 0900; Borgere og virksomheder, tlf.: 7222 1818