Gyldig fra

Skattestyrelsens kontrol af indtægter fra digitale arbejdsplatforme udløser regninger for over 45 mio. kr.

Skattestyrelsen har siden 2020 gennemført godt 3.700 kontroller af personer, der udbyder tjenester på digitale arbejdsplatforme. Der er fundet fejl i 95 pct. af kontrollerne, som har medført ekstraregninger på over 45 mio. kr.

Personer, der udbyder en service via digitale arbejdsplatforme, har oftest selv ansvar for at indberette skat, moms og AM-bidrag, hvilket giver større risiko for fejl og snyd.

Skattestyrelsen fik derfor i januar 2020 og januar 2021 tilladelse fra Skatterådet til at indhente kontroloplysninger fra udvalgte platformsbaserede tjenester, der tilbyder tjenesteydelser i form af fx rengøring af private hjem, udbringning af varer og anden transportservice.

Skattestyrelsen har på baggrund af oplysningerne indtil videre gennemført over 3.700 kontroller. Kontrollerne har resulteret i skatteopkrævninger for over 45 mio. kr. til personer, der har udbudt deres arbejdskraft via de digitale arbejdsplatforme.

- Vi har fået en stor mængde kontroloplysninger fra arbejdsplatformene om de indtægter, der er optjent af udbyderne af tjenesteydelserne. Helt grundlæggende har vi tjekket, at indtægterne er selvangivet, og at de er selvangivet korrekt. Desværre har vi konstateret, at det ikke er sket i 95 pct. af de kontroller, vi har lavet., siger Preben Buchholtz, der er underdirektør i Skattestyrelsen.

Læs mere om kontrollerne 

Tilbagevendende kontrol

Da Skattestyrelsen i januar 2020 fik tilladelse til at indhente kontroloplysninger, var det anden gang, at Skatterådet gav tilladelsen. Skattestyrelsen fik den første tilladelse i begyndelsen af 2018. Tilladelsen omfattede dengang fem arbejdsplatforme. Her blev 844 personer udvalgt til nærmere kontrol, hvilket også førte til reguleringer i 95 pct. af sagerne. 

På baggrund af kontrolresultaterne fra den første tilladelse udarbejdede Skattestyrelsen i 2018 informationsmateriale på flere sprog om korrekt skatte- og momsbetaling. Materialet er stillet til rådighed for de enkelte platforme til brug for vejledning af deres brugere.

- Vi må bare konstatere, at det her er et område, som vi skal følge tæt. På trods af vejledningsaktiviteter og samarbejde med platformene om information om skatte- og momsregler, så er der desværre stadig mange, der ikke får angivet korrekt. Derfor kan man også forvente, at vi vil fortsætte kontrollerne, forklarer Preben Buchholtz.

Læs mere om hvordan man indberetter indtægter, man har tjent fra arbejdsplatforme

Yderligere oplysninger: Journalister, tlf.: 7237 0900; borgere og virksomheder, tlf.: 7222 1818