Gyldig fra

Skattestyrelsens opgave i udbyttesagen er at få så mange penge som muligt tilbage i statskassen

Flere medier fortæller, at en bøde til en tysk bank er en del af forliget fra maj, der sikrer 1,6 mia. kr. tilbage i statskassen. Skattestyrelsen påpeger, at myndighedens opgave er at få så mange penge hjem som muligt – ingen forlig, ingen penge i statskassen.

Efter at Danmark i en årrække blev udsat for formodet svindel for 12,7 mia. kr., er det nu Skattestyrelsens opgave at få så mange af de mistede penge tilbage igen. Det er derimod ikke Skattestyrelsens opgave at foretage den strafferetlige efterforskning eller placere skyld. Det er politiets opgave.

Det fastslår Skattestyrelsens fagdirektør for Særlig Kontrol Steen Bechmann Jacobsen, efter at flere medier oplyser, at en bøde til en tysk bank er del af betalingen i udbytteforliget fra maj i år. Steen Bechmann Jacobsen påpeger, at forliget er et komplekst juridisk dokument, som er forhandlet over lang tid og efter grundige analyser af både Skattestyrelsen, Kammeradvokaten og Skattestyrelsens amerikanske advokater. Det er vurderingen, at forliget samlet set stiller Danmark bedst muligt.

Forliget består af elementer, som er gensidigt afhængige af hinanden. Dette kan gøre forliget svært at forstå for udenforstående – især hvis man ser på elementerne hver for sig:

- Banken, som er ejet af enkelte af forligsparterne, fik i september og dermed efter forligsaftalens indgåelse en bøde på 110 mio. kr. Banken er ikke selv forligspart og betaler selvfølgelig selv bøden. Det er dog aftalt med forligsparterne, at Danmark accepterer, at en eventuel bøde er del af det beløb, som statskassen samlet set skal have tilbage fra bankens ejere, hvis banken bliver solgt, siger Steen Bechmann Jacobsen og fortsætter:

- Dette var en nødvendig forudsætning for, at forliget overhovedet kunne indgås. Det skal ses i lyset af, hvad Danmark i øvrigt har opnået med forliget, og beløbet tilfalder jo uanset hvad den danske statskasse. Alternativet var, at der ikke kom 1,6 mia. kr. i statskassen. Og igen: Man skal huske, at opgaven er at få penge tilbage i den danske statskasse.

Alternativet ville være at føre dyre retssager i USA over flere år med risiko for at tabe – eller i sidste ende at vinde over nogle modparter, som måske ikke ville kunne betale.

- Banken er som sagt ikke en forligspart, og bøden skal betales af banken. Vi har aftalt med forligsparterne, at de samlet set skal betale os 1,6 mia. kr., og at en del af den sum kan udgøres af bøden, hvis banken bliver solgt – som banken jo så er tilsvarende mindre værd, siger Steen Bechmann Jacobsen og fortsætter:

- Der er tale om et rigtig godt forlig for Danmark. Vi har handlet alle risiciene ved langtrukne retssager af med forliget og får hurtigt pengene hjem i kassen igen. Så missionen, som den er givet til Skattestyrelsen, er lykkes, siger Steen Bechmann Jacobsen.

Samtidig fortsætter Skattestyrelsen med at hente resten af de 12,7 mia. kr. hos andre involverede parter. Søgsmålene for at få de samlede 12,7 mia. kr. tilbage til Danmark bliver således ikke 110 mio. kr. mindre som følge af, at bøden til den tyske bank rummes i forligssummen. Målet er stadig at få det fulde beløb hjem til statskassen.

Læs mere i faktaark om udbytteforliget

Skattestyrelsen
Skattestyrelsen blev etableret den 1. juli 2018, da SKAT blev lukket og erstattet af syv nye styrelser. Ved omtale, der vedrører perioden efter 1. juli 2018, vil det være faktuelt forkert at omtale Skattestyrelsen som SKAT. Læs mere om de syv nye styrelser på fra1til7.dk

Yderligere oplysninger: Journalister, tlf.: 7237 0900; Borgere og virksomheder, tlf.: 7222 1818