Gyldig fra

Social dumping-aktion målrettet byggebranchen i Aarhus-området

Næsten halvdelen af de virksomheder i Aarhus-området, som Skattestyrelsen torsdag kontrollerede på en landsdækkende social dumping-aktion, kan se frem til yderligere kontrol.

13 virksomheder i byggebranchen i Aarhus og omegn fik torsdag besøg af politi, Arbejdstilsynet og Skattestyrelsen, der var på landsdækkende social dumping-aktion. Og seks af virksomhederne bliver der fulgt op overfor.

- I Aarhus-området talte vi med 20 ansatte, hvoraf langt størstedelen er udenlandske statsborgere. Vi har et særligt fokus på de udenlandske medarbejdere, fordi der her kan være risiko for, at Danmark kan gå glip af skatteindtægter, hvis virksomhederne og deres medarbejdere ikke er registreret korrekt, siger Ernst O. Nielsen, der er funktionsleder i Skattestyrelsen.

På torsdagens sociale dumping-aktion kontrollerede Skattestyrelsen 69 virksomheder på landsplan fordelt på 39 adresser, og der bliver fulgt op overfor 67% af virksomhederne.

- Ud af de 13 virksomheder, som vi besøgte i Aarhus-området, skal vi tale med seks af dem igen. Det drejer sig om, at vi skal have fulgt op på, om lønnen er indberettet korrekt for de ansatte samt at sikre, at både virksomheder og ansatte er registreret korrekt, forklarer Ernst O. Nielsen.

Indsatsen mod social dumping er et samarbejde mellem Skattestyrelsen, Arbejdstilsynet og politiet og består af en række landsdækkende og regionale aktioner. Aktionerne skal sikre, at udenlandske virksomheder og medarbejdere betaler den rigtige skat i Danmark, og medvirke til at opretholde både ordnede forhold på det danske arbejdsmarked og fair konkurrencevilkår.

Torsdagens landsdækkende social dumping-aktion er også en del af EU-kampagnen ”Fair work, Fair play”, hvor der i denne uge gennemføres kontrolaktioner over hele EU rettet mod sort arbejde.

Skattestyrelsen
Skattestyrelsen blev etableret den 1. juli 2018, da SKAT blev lukket og erstattet af syv nye styrelser. Skattestyrelsens opgave er at sikre, at borgere og virksomheder betaler korrekte skatter og afgifter. Ved omtale, der vedrører perioden efter 1. juli 2018, vil det være faktuelt forkert at omtale Skattestyrelsen som SKAT.

Yderligere oplysninger: Journalister, tlf.: 7237 0900; Borgere og virksomheder, tlf.: 7222 1818